Protokollen från församlingsrådets sammanträden år 2024

Sammanträde 16.5.2024 / Anvisningar

Sammanträde 21.3.2024

Sammanträde 1.2.2024 

Protokollen från församlingsrådets sammanträden år 2023 finns här:

1. sammanträde 16.1.2023

2. sammanträde 20.2.2023

3. sammanträde 13.3.2023

4. sammanträde 13.4.2023

5. Sammanträde 23.5.2023

6. Sammanträde 24.8.2023

7. Sammanträde 28.9.2023

+ bilaga 1 och 2 till sammanträde 7

8. Sammanträde 26.10.2023

+ bilaga Förvaltningsstadga

9. Sammanträde 28.11.2023

Protokollen från församlingsrådets sammanträden år 2022 finns här:

1 - sammanträde nr 1: 17.2.2022

2 - sammanträde nr 2: 7.3.2022

3 - sammanträde nr 3: 21.3.2022

4 - sammanträde nr 4:  10.5.2022

5 - sammanträde nr 5: 1.9.2022

6 - sammanträde nr 6: 26.10.2022

Mappar