Korsholms kyrka

Adelcrantzgränd 1 , 65380 Vasa
0400 415008

Kyrkan är öppen vid gudstjänster, högmässor och konserter. Övriga tider är kyrkan stängd p.g.a. Covid-19. Förfrågningar: Pastorskansliet, tel. 0400 415008 (må-ti samt to-fr kl. 9-14, stängt onsdagar)

Korsholms kyrka

Finns på Kyrkbacken i Gamla Vasa. Kyrkan är fd hovrättshuset i Vasa från år 1786 och ändrad till kyrka år 1863. Den gamla kyrkan brann år 1852 (kyrkoruinerna i Gamla Vasa).

I kyrkkällaren finns en liten kammarmusiksal, sammanträdesrum och omklädningsutrymmen för körer mm.

I kyrkan finns en defibrillator i ett defibrillatorskåp, vid huvudingången till höger innanför dörren. Information på defi.fi

Info angående vigslar i kyrkan:

Vi lyckönskar er till beslutet att ingå äktenskap och till valet av vigselkyrka. Eftersom Ni inte är de enda som upptäckt vår vackra kyrka vill vi från församlingens sida påminna om några praktiska saker med tanke på att det en vanlig sommarlördag kan vara fem vigslar inbokade på fem timmar.

- Blommor finns på altaret, tilläggsdekorationer kan göras framme i kyrkan intill vigselryan.

- Ingenting får strös ut (rosenblad o. dyl.) inne i kyrkan. Ris i måttliga mängder kan användas när brudparet kommit utanför kyrkan.

- Möbleringen i kyrkan hålls oförändrad. Stolarna står på sin plats (Ofta använder brudparets närmaste dem)

- Kyrkans huvudingång finns på norra gaveln. Reservutgången mot hjältegravaven används inte. Till huvudingången får brudparets bil köra trots förbudsmärken.

- Ytterligare detaljer kan diskuteras med vaktmästaren eller pastorskansliet.

Det är viktigt att bröllopsarrangörerna får ta del av denna information vid planeringen eftersom brudparet har annat att tänka på inför den stora dagen.

Välkomna till Korsholms kyrka!

Korsholms svenska församling,

Rune Lindblom, t.f. kyrkoherde

 

Hyra för kyrkan

Gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf. 

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet 85€
Medlem av befolkningsregistret 110,00€

Bokningar via församlingens pastorskansli, tel 0400 415008 (må-ti och to-fre kl. 9-14. Stängt på onsdagar)

Parkeringsplatser finns söder och norr om kyrkparken vid infart från väster via Kyrkallén eller Korsholmsgatan samt öster om kyrkan vid infart från Postgatan via Adelcrantzgränden.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

sö 16.8 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänsten!
sö 16.8 kl. 20.20

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Musik i augustikvällen

Välkommen till musik i augustikvällen "Musik för oroliga själar"