Korsholms kyrka

Korsholms kyrka

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

0400 415008 Pastorskansliet

050 527 2349 Vaktmästaren

950

Kyrkan är öppen vid gudstjänster, högmässor och konserter. Sommartid är kyrkan öppen vardagar kl 9-15.
Förfrågningar: Pastorskansliet, tel. 0400 415008 (måndag-tisdag samt fredagar kl. 9-14, torsdagar 9-12, stängt onsdagar)

Info angående vigslar i kyrkan:

Vi lyckönskar er till beslutet att ingå äktenskap och till valet av vigselkyrka. Eftersom Ni inte är de enda som upptäckt vår vackra kyrka vill vi från församlingens sida påminna om några praktiska saker med tanke på att det en vanlig sommarlördag kan vara fem vigslar inbokade på fem timmar.

- Blommor finns på altaret, tilläggsdekorationer kan göras framme i kyrkan intill vigselryan.

- Ingenting får strös ut (rosenblad o. dyl.) inne i kyrkan. 

- Möbleringen i kyrkan hålls oförändrad. Stolarna står på sin plats (Ofta använder brudparets närmaste dem)

- Kyrkans huvudingång finns på norra gaveln. Reservutgången mot hjältegravaven används inte. Till huvudingången får brudparets bil köra trots förbudsmärken.

- Ytterligare detaljer kan diskuteras med vaktmästaren eller pastorskansliet.

Det är viktigt att bröllopsarrangörerna får ta del av denna information vid planeringen eftersom brudparet har annat att tänka på inför den stora dagen.

Välkomna till Korsholms kyrka!

Korsholms svenska församling,

Mats Björklund, kyrkoherde

 

Korsholms kyrka finns på Kyrkbacken i Gamla Vasa. Kyrkan är byggd år 1786 och var till en början hovrättshuset i Vasa. 1863 ändrades det och byggnaden blev kyrka. Den tidigare kyrkan i Gamla Vasa brann år 1852 (kyrkoruinerna i Gamla Vasa). 

Antalet tillåtna personer i Korsholms kyrka är 950 personer.

I kyrkkällaren finns en liten kammarmusiksal, sammanträdesrum och omklädningsutrymmen för körer mm.

I kyrkan finns en defibrillator i ett defibrillatorskåp, vid huvudingången till höger innanför dörren. (Information på defi.fi)

 

Kyrkan används förutom till vanliga söndagsgudstjänster/-mässor, också till förrättningar såsom vigslar, dop och jordfästningar. Dessutom används den också bl.a. till konserter.

Hyra för kyrkan

Att boka kyrkan för förrättningar (dop, vigslar och jordfästningar) är gratis för de församlingsmedlemmar som är skrivna i församlingarna som tillhör Korsholms kyrkliga samfällighet (Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf). 

För församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet är priset 100 €
Medlem av befolkningsregistret betalar 103,00 €Vill du hyra kyrkan för annan tillställning, t.ex. en konsert så betalas hyra i block om 4 timmar eller dygnshyra. En arrangör från Korsholm betalar 102 € / fyra timmar eller 306 eur / dygn. För övriga är hyran 204 € / 4 timmar och 612 € / dygn. och för dem som hör till befolkningsregistret är hyran 120 €/timme.

 

Bokningar görs via församlingens pastorskansli, tel 0400 415008 (må-ti och fre kl. 9-14, to 9-12. Stängt på onsdagar.)

 

Bokning av vigsel för följande års sommarmånader (juni, juli, augusti) kan göras från första vardagen i december för medlemmar i församlingarna i Korsholm, och från första vardagen i januari för övriga.

 

Vigseltider för Korsholms kyrka är:

Sommartid lördagar kl. 14 – 18 med en timmes mellanrum

Vintertid, lördagar kl. 16 – 18.

Parkeringsplatser finns söder och norr om kyrkparken vid infart från väster via Kyrkallén eller Korsholmsgatan samt öster om kyrkan vid infart från Postgatan via Adelcrantzgränden.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 18.6 kl. 13.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Högmässa

Välkommen på gudstjänst!
sö 9.7 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Högmässa

Välkommen på högmässa med 50-års konfirmandjubileum!
sö 23.7 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Högmässa

Välkommen på högmässa!
sö 30.7 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst!
sö 6.8 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Konfirmationsmässa / Sommarskriftskolan

Välkommen på Sommarskriftskolans konfirmationsmässa!
sö 13.8 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Högmässa

Välkommen på högmässa!
sö 13.8 kl. 19.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Augustitoner

Välkommen!
sö 20.8 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Högmässa

Välkommen på högmässa!