Korsholms kyrka

Adelcrantzgränd 1 , 65380 Vasa
0400 415008

Kyrkan är öppen vid gudstjänster, högmässor och konserter. Övriga tider är kyrkan stängd p.g.a. Covid-19. Förfrågningar: Pastorskansliet, tel. 0400 415008 (må-ti samt to-fr kl. 9-14, stängt onsdagar)

Korsholms kyrka

Korsholms kyrka finns på Kyrkbacken i Gamla Vasa. Kyrkan är byggd år 1786 och var till en början hovrättshuset i Vasa. 1863 ändrades det och byggnaden blev kyrka. Den tidigare kyrkan i Gamla Vasa brann år 1852 (kyrkoruinerna i Gamla Vasa). 

I kyrkkällaren finns en liten kammarmusiksal, sammanträdesrum och omklädningsutrymmen för körer mm.

I kyrkan finns en defibrillator i ett defibrillatorskåp, vid huvudingången till höger innanför dörren. (Information på defi.fi)

 

Kyrkan används förutom till vanliga söndagsgudstjänster/-mässor, också till förrättningar såsom vigslar, dop och jordfästningar. Dessutom används den också bl.a. till konserter.

Hyra för kyrkan

Enligt direktiv från myndigheterna är antalet platser i kyrkan för närvarande ca 200. Det betyder att varannan bänk inte får användas just nu!

Att boka kyrkan för förrättningar är gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i församlingarna som tillhör Korsholms kyrkliga samfällighet (Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf). 

För församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet är priset 85€
Medlem av befolkningsregistret betalar 110,00€

Vill du däremot hyra kyrkan för t.ex. en konsert så är hyran 30 € / timme för dem som hör till någon av församlingarna i Korsholms kyrkliga samfällighet. För övriga som hör till kyrkan är hyran 60 €/timme och för dem som hör till befolkningsregistret är hyran 110 €/timme.

 

Bokningar görs via församlingens pastorskansli, tel 0400 415008 (må-ti och fre kl. 9-14, to 9-12. Stängt på onsdagar)

Info angående vigslar i kyrkan:

Vi lyckönskar er till beslutet att ingå äktenskap och till valet av vigselkyrka. Eftersom Ni inte är de enda som upptäckt vår vackra kyrka vill vi från församlingens sida påminna om några praktiska saker med tanke på att det en vanlig sommarlördag kan vara fem vigslar inbokade på fem timmar.

- Blommor finns på altaret, tilläggsdekorationer kan göras framme i kyrkan intill vigselryan.

- Ingenting får strös ut (rosenblad o. dyl.) inne i kyrkan. Ris i måttliga mängder kan användas när brudparet kommit utanför kyrkan.

- Möbleringen i kyrkan hålls oförändrad. Stolarna står på sin plats (Ofta använder brudparets närmaste dem)

- Kyrkans huvudingång finns på norra gaveln. Reservutgången mot hjältegravaven används inte. Till huvudingången får brudparets bil köra trots förbudsmärken.

- Ytterligare detaljer kan diskuteras med vaktmästaren eller pastorskansliet.

Det är viktigt att bröllopsarrangörerna får ta del av denna information vid planeringen eftersom brudparet har annat att tänka på inför den stora dagen.

Välkomna till Korsholms kyrka!

Korsholms svenska församling,

Rune Lindblom, t.f. kyrkoherde

 

Parkeringsplatser finns söder och norr om kyrkparken vid infart från väster via Kyrkallén eller Korsholmsgatan samt öster om kyrkan vid infart från Postgatan via Adelcrantzgränden.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 25.10 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Gudstjänst via Facebook

Gudstjänst via Facebook. Endast medverkande är med i kyrkan.
lö 31.10 kl. 11.00

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Gudstjänst med parentation, sänds live via Facebook

Välkommen till gudstjänst med parentation, sänds live via Facebook. Endast medverkande på plats.