Mariegård begravningsplats

Mariegård

Mariegård-skylt

Vattentagsvägen 328, 65370 Vasa

0401927970

Gravplats: Vid ett dödsfall kan man använda en tidigare inköpt familjegrav eller urnegrav eller köpa en ny grav. Gravplatser säljs för 50 år. Före 1985 såldes så kallade ”all framtids gravar” som ägs av släkten så länge graven sköts. Släktingarna skall komma överens om användning av gamla släktgravar. 

Kontakt: Begravningsenheten. Kansliet öppet må-to kl 9-14.00 och fre 9-12.

Församlingens begravningsplatser finns i Gamla Vasa invid väg 7173 till Smedsby ca 3 km norr om kyrkan.

Den nyare begravningsplatsen Mariegård finns vid korsningen av Kapellbacksvägen och Vattentagsvägen i Vasa och invigdes 1931.  På begravningsplatsen finns områden för familjegravar och urnegravar. Ett område med så kallade linjegravar (engångsgravar för 25 år) såldes åren 1931-1993. Detta område tas i bruk på nytt efterhand som gravrätten återgått till församlingen och graven inte sköts. En minnesplats för gravlagda på annan ort invigdes 2001. Vid parkeringen finns ett  servicehus för gravgårdens personal och maskiner.

På grund av arbetarskyddsskäl är kistbegravningar inte mer möjliga i kvarter 12Mariegård och på Kapellbackens begravningsplats. Undantag kan beviljas i fall där maka eller sambo redan är begravd, men endast om markens beskaffenhet och skyddszoner är tillräckliga.

Kartor över Mariegård och Kapellbacken finns nederst på sidan.

Den gamla begravningsplatsen Kapellbacken på Kapellbackvägen (på väg mot Uponor plastfabrik ) var gemensam för Vasa stad och landsförsamling Mustasaari-Korsholm  till slutet av 1800-talet då Vasa stad fick egen begravningsplats i den nya staden som byggdes upp närmare havet efter stadens brand 1852. Begravningsplatsen används ännu av dem som har familjegravar men nya gravar säljs inte. Begravningsplatsen grundades 1782 och förstorades 1835-1837, då hette platsen redan Kapellbacken och enligt traditionen har det funnits ett kapell där för länge sedan.

På grund av arbetarskyddsskäl är kistbegravningar inte mer möjliga på Kapellbackens begravningsplats och kvarter 12 på Mariegård. Undantag kan beviljas i fall där maka eller sambo redan är begravd, men endast om markens beskaffenhet och skyddszoner är tillräckliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering