Korsholms kammarorkester, Sockenstugan i Gamla Vasa, Kontakta Erica Nygård för närmare info om övningsdatum.

Ledare: Erica Nygård