Korsholms svenska församling söker kantor som förutsätter högskoleexamen (C-nivå) i tjänsteförhållande (100 %) på ett år, med möjlighet till förlängning.

Tjänsten kan sökas 4.12.2022 - 30.12.2022.

Behörighetskrav för kantorstjänsten förutsätter examen enligt biskopsmötets beslut KFS 135.

Utmärkta kunskaper i svenska språket samt nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket förutsätts.

Församlingen har ett rikt musikliv. Därför behöver vi en musikalisk mångsysslare med god samarbetsförmåga. Förmåga och vilja att helhjärtat satsa på vårt arbete med bl.a. körer, barn och ungdomar. 

Innehavaren av tjänsten bör vara konfirmerad medlem av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Avlöning enligt kravgrupp 502.

Tillträde 1.3.2023 eller enligt överenskommelse. Prövotid 4 månader.

Ansökningar jämte CV sänds till kyrkoherdens e-post, mats.bjorklund@evl.fi.

Valet av tjänsteinnehavare vinner laga kraft sedan intyg över godtagbar hälsa samt utdrag ur straffregistret uppvisats.

Uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Mats Björklund, tel. 050 364 0938 eller av kantor Ann-Christine Nordqvist-Källström, tel 044 356 0522.