Ledig att sökas

Kantorstjänst som förutsätter högsta examensnivå (A-nivå)

I Korsholms svenska församling lediganslås tjänsten som A-kantor. Ansökningstiden är 14.4 – 10.5.2023 kl.16.00.

Tjänsten förutsätter någon av följande examina och studier:

  1. den examen som avses i 2 §. I denna examen ska ingå eller därutöver krävs universitetsstudier på A-nivå i orgelspel, sång eller körledning,
  2. den examen som avses i 2 §. Utöver de fördjupade studierna inom examen krävs studier på B-nivå i körledning, sång eller orgelspel,
  3. utöver magisterexamen i musik som avses i 2 § krävs någon av följande examina som anknyter till eller stöder utövandet av kyrkomusik:   
    a) ytterligare en magisterexamen i musik,
    b) licentiatexamen i musik,
    c) doktorsexamen i musik.

Av tjänsteinnehavaren krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt nöjaktig förmåga att förstå det andra inhemska språket (KO kap. 6 § 4a).

Huvudsakligt ansvarsområde är att leda församlingens musikverksamhet. Församlingen har en stark musiktradition som stöder församlingens grunduppgift. Vi värdesätter samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga samt erfarenhet av kör- och konsertverksamhet.

Innehavaren av tjänsten bör vara konfirmerad medlem av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.  Körkort och tillgång till bil förutsätts.

Avlöning enligt kravgrupp 602 jämte erfarenhetstillägg.

Tillträde 14.08.2023 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader.

Ansökningar och cv sänds till kyrkoherdens e-post, mats.bjorklund@evl.fi.

Valet av tjänsteinnehavare vinner laga kraft sedan intyg över godtagbar hälsa samt utdrag ur straffregistret uppvisats.

Uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Mats Björklund, tel. 050 364 0938,

e-post: mats.bjorklund@evl.fi. och kyrkomusiker Ann-Christine Nordqvist-Källström: a-c.nordqvist-kallstrom@evl.fi tel. 044 356 0522

Mats Björklund, kyrkoherde

Orgeln i Korsholms kyrka