Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Smedsby församlingsgård

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

I Smedsby församlingsgård finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Även diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

I kyrkosalen i Smedsby församlingsgård ryms 300 personer, i dagklubbens utrymmen 100 personer och också i ungdomsutrymmena 100 personer.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 11.6 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa!
on 21.6 kl. 18.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Allsångskväll

Välkommen på allsångskväll!
sö 25.6 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa!
sö 2.7 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa!
sö 16.7 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa!
sö 27.8 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa till Smedsby
sö 10.9 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa!
sö 24.9 kl. 18.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa till Smedsby!