Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Niklasvägen 3 , 65610 Korsholm

Smedsby församlingsgård

I Smedsby församlingsgård finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Även diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

to 27.1 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 4.2 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 11.2 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 18.2 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 25.2 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 4.3 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

to 10.3 kl. 13.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Sångarglädje, ALLSÅNG för daglediga

Välkommen med och sjung allsång!
fr 11.3 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm