Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Smedsby församlingsgård

Här finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

on 19.6 kl. 18.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Sommarallsång

Kom med och sjung!
sö 23.6 kl. 13.00 -14.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen till sommarhögmässan och på kyrkkaffe!