Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Niklasvägen 3 , 65610 Korsholm

Smedsby församlingsgård

I Smedsby församlingsgård finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Även diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

fr 27.8 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 3.9 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

on 8.9 kl. 18.00 -19.30

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Sorgegrupp

Ny sorgegrupp startar!!
fr 10.9 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 17.9 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 24.9 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

sö 26.9 kl. 13.00 -14.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst till Smedsby!
fr 1.10 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm