Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Niklasvägen 3 , 65610 Korsholm

Smedsby församlingsgård

I Smedsby församlingsgård finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Även diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Enligt myndigheternas direktiv finns det för tillfället plats för 80 personer i kyrksalen och 40 personer i serveringssalen i församlingsgården.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

fr 23.4 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

fr 30.4 kl. 9.30 -11.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm