Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Niklasvägen 3 , 65610 Korsholm

Smedsby församlingsgård

I Smedsby församlingsgård finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Även diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

I kyrkosalen i Smedsby församlingsgård ryms 300 personer, i dagklubbens utrymmen 100 personer och också i ungdomsutrymmena 100 personer.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 12.6 kl. 13.00 -14.30

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Högmässa

Välkommen på högmässa till Smedsby!
sö 26.6 kl. 13.00 -14.30

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst till Smedsby!