Smedsby församlingsgård

Sepänkylän seurakuntakeskus

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Smedsby församlingsgård

Här finns en kyrksal, serveringsrum samt utrymmen för olika typer av grupp- och klubbverksamhet. Diakonimottagningen i Korsholms svenska församling finns här.

En stor del av verksamheten i Korsholms finska församling försiggår här.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen år 1995 äger fastigheten.

Länk till Mustasaaren suomalainen seurakunta

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

må 22.10 kl. 13.00 -15.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Missionssyföreningen

Välkommen!
ti 23.10 kl. 18.00 -20.00

Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

Bönegruppen

Välkommen!