Hyra av utrymmen i Korsholms svenska församling

 

Hyra för kyrka (vigsel, begravning osv.)

Medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar: Gratis

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet: 90 €

Medlem av befolkningsregistret: 120 €

 

Hyra för kyrka / annat än kyrkliga förrättningar € / timme

 

Medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar: 32 €

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet: 64 €
Medlem av befolkningsregistret: 120 €

 

För minnesstund / dopkaffe:

- Stort: Församlingshemmet

- Litet: Musiksalen och Sockenstugan

 

Avgifter:

- Församlingsmedlem / medlem i Korsholms kyrkliga samfällighet: 52 € / 42 €

- Luth. medlem utanför samfälligheten: 102 € / 84 €

- Medlem av befolkningsregistret: 200 € / 162 €

 

Hyror för bårhus / kylboxar / dygn

Medlem i församling inom samfälligheten: 0 €

Medlem i församling utanför samfälligheten: 7 €

Medlem av befolkningsregistret: 14 € 

 

Kontaktuppgifter: Pastorskansliet i Korsholms svenska församling

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet

Älvkyrkan
Älvkyrkan