Hyra av utrymmen i Korsholms svenska församling

 

Hyra för kyrka (vigsel, begravning osv).

Medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar: Gratis

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet: 90 €
Medlem av befolkningsregistret: 120 €

 

Hyra för kyrka / annat än kyrkliga förrättningar € / timme

Medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar: 32 €

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet: 64 €
Medlem av befolkningsregistret: 120 €

 

För minnesstund / dopkaffe:

- Stort; Församlingshemmet

- Litet; Musiksalen och Sockenstugan

Avgifter:

- Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 52 € / 42 €

- Luth.medlem utanför samfälligheten 102 € / 84 €

- Medlem av befolkningsregistret 200 € / 162 €

 

Annan tillställning, timdebitering:

€ / timme 32 € / 32 €

€ / timme + personal (en person) 64 € / 64 €

 

Hyror för bårhus / kylboxar / dygn

Medlem i församling inom samfälligheten 0 €

Medlem i församling utanför samfälligheten 7 €

Medlem av befolkningsregistret 14 € 

 

Kontaktuppgifter: Pastorskansliet i Korsholms svenska församling

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet