Hyra av utrymmen i Korsholms svenska församling

 

Hyra för kyrka (vigsel, begravning osv.)

Medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar: Gratis

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet: 100 €

Medlem av befolkningsregistret: 130 €

 

Hyra för kyrka / annat än kyrkliga förrättningar €  (priset gäller block om fyra timmar / dygnshyra)

 

Medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar: 102/306 €

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet: 204/612 €
 

Hyra för minnesstund / dopkaffe:

- Stort: Församlingshemmet

- Litet: Musiksalen och Sockenstugan

Avgifter:

- Församlingsmedlem / medlem i Korsholms kyrkliga samfällighet: 82 € / 62 €

- Luth. medlem utanför samfälligheten: 132 € / 104 €

- Medlem av befolkningsregistret: 230 € / 182 €

 

Hyra för annan tillställning

Uthyrs i fyra timmars block 102/70 eur

Återkommande tillställningar: timdebitering: 34 eur/timme

 

Hyror för bårhus / kylboxar / dygn

Medlem i församling inom samfälligheten: 0 €

Medlem i församling utanför samfälligheten: 8 €

Medlem av befolkningsregistret: 15 € 

 

Kontaktuppgifter: Pastorskansliet i Korsholms svenska församling

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet

Älvkyrkan
Älvkyrkan