Hyra av Församlingshemmet / Musiksalen / Sockenstugan i Korsholms svenska församling

 

För minnesstund / dopkaffe:

- Stort; Församlingshemmet

- Litet; Musiksalen och Sockenstugan

Avgifter:

- Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 48,50€ / 37,00€

- Luth.medlem  utanför samfälligheten 97,00€ / 74,00 €

- Medlem av befolkningsregistret 190,00€ / 145,00€

 

Annan tillställning, timdebitering:

€ / timme 28,50€ / 18,60€

€ / timme + personal (en person) 56,60€ / 47,50€

Stort = Församlingshem

Litet = Alla övriga (Sockenstugan, Musiksal osv.)

 

Hyra för kyrka (vigsel, begravning osv).

Gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf. 

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet 85€
Medlem av befolkningsregistret 110,00€

 

Hyror för bårhus / kylboxar / dygn. Ingen avgift för medlemmar i lutherska kyrkan:

- Medlem av befolkningsregistret 6,50€ / dygn

 

Kontaktuppgifter: Pastorskansliet i Korsholms svenska församling

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet, tel. 040 4807232