Hyra av Församlingshemmet / Musiksalen / Sockenstugan i Korsholms svenska församling

 

För minnesstund / dopkaffe:

- Stort; Församlingshemmet

- Litet; Musiksalen och Sockenstugan

Avgifter:

- Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 52 € / 40 €

- Luth.medlem utanför samfälligheten 102 € / 79 €

- Medlem av befolkningsregistret 200 € / 153 €

 

Annan tillställning, timdebitering:

€ / timme 30 € / 20 €

€ / timme + personal (en person) 60 € / 60 €

Stort = Församlingshem

Litet = Alla övriga (Sockenstugan, Musiksal osv.)

 

Hyra för kyrka (vigsel, begravning osv).

Gratis för medlem i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet 85 €
Medlem av befolkningsregistret 110 €

 

Hyror för bårhus / kylboxar / dygn

Medlem i församling inom samfälligheten 0 €

Medlem i församling utanför samfälligheten 7 €

Medlem av befolkningsregistret 14 € 

 

Kontaktuppgifter: Pastorskansliet i Korsholms svenska församling

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet, tel. 040 4807232