Från musikalen - barnkör och vuxenkör

Musikverksamheten i Korshoms svenska församling:

 

Vår gruppverksamhet finns listad här nedan

Korsholms svenska församlings musikskolas instrumentundervisning 2023-2024 (länk)

 

Våra körer och ensembler läsåret 2023–2024 (ingen förhandsanmälan och ingen deltagaravgift):

Lilla barnkören (för 3–6 åringar), musiksalen i Gamla Vasa, onsdagar kl. 17.45-18.30. Ledare: Susanne Holm. Terminsstart 17.1.

Körskolan (årskurs 1 – 6) Korsholms kyrka, onsdagar kl. 17.30-18.10. Ledare: Erica Nygård. Terminsstart 10.1.

Ungdomskören Germivox, (högstadiet-gymnasiet) Smedsby församlingsgård, kyrksalen (Niklasvägen 3, 65610 Korsholm), torsdagar kl. 15.15–16. Ledare: Michael Wargh. Termnsstart 18.1.

Kör för alla, församlingshemmet i Gamla Vasa, varannan onsdag (udda veckor) kl. 19-20.15. Servering kl. 18.30-19. Ledare: A-C Nordqvist-Källström. Terminsstart 17.1.

Korall-kören (kyrkokör), Sockenstugan i Gamla Vasa, torsdagar kl. 19-20.30. Ledare: Michael Wargh. Servering kl. 18.30. Terminsstart 18.1.

Kammarkören Psallite, Sockenstugan i Gamla Vasa, onsdagar kl. 18.45-21. Ledare: Erica Nygård. Terminsstart 17.1.

Orkester för alla, Sockenstugan i Gamla Vasa, varannan tisdag (udda veckor) kl. 19-20.15. Ledare: Rainer Holmgård. Terminsstart 16.1.

Adelcrantz blåsensemble, Sockenstugan i Gamla Vasa, torsdagar kl. 17.30-18.30. Servering kl. 18.30. Ledare: Michael Wargh. Terminsstart 18.1.

Korsholms kammarorkester, Sockenstugan i Gamla Vasa, lördagar kl. 10-12. Ledare: Erica Nygård.  Terminsstart 13.1.

Adelcrantz blockflöjtsensemble, musikkansliet i Gamla Vasa. Ledare: Rainer Holmgård (terminsstart, kontakta R. Holmgård, tel. 044-0568683)
 

Välkommen med!

 

YouTube-video
Barnkör i Korsholms kyrka.
Barnkör i Korsholms kyrka. Vi framförde musikalen "Jakten på den försvunna psalmskatten" i januari 2023.

Kör för alla i Smedsby församlingsgård 1.12.2023 (Foto: A-C Nordqvist-Källström)

 

Kammarkören Psallite i Borgå domkyrka 29.10.2023 (Foto: Barbro Lindberg)

Tag kontakt

t.f. Ledande kyrkomusiker
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa
Kyrkomusiker
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa
Kyrkomusiker (deltid 50%)
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa
Byråsekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa