Sånger och psalmer:

 

Psalm 908, När det stormar Text och noter finns här

Psalm 909, Jag har en ängel som följer mig

Psalm 819, När jag klappar. Text och noter finns här

Psalm 947, Må din väg gå dig till mötes

Psalm 390, Tryggare kan ingen vara. Text och noter finns här

Psalm 188, Det finns en plats i en stor trygg famn. Text och noter finns här

Psalm 492, Jag lyfter ögat mot himmelen. Text och noter finns här

Psalm 493, Gud som haver barnen kär. Texten finns här

Psalm 846, Tänk att du är du. Text och noter finns här

Psalm 818, Tack min Gud för öron. Text och noter finns här

 

Den finlandssvenska psalmboken