Församlingshemmet

Församlingshemmet i Gamla Vasa

Adelcrantzgränd 1 , 65380 Vasa

Församlingshemmet

FÖRSAMLINGSHEMMET (invigt 2.10.1999) finns öster om kyrkan i Gamla Vasa, adress Adelcrantzgränd 1, med infart från Postgatan som går längs järnvägen i öster. Här finns en församlingssal, stora serveringsutrymmen, kök, pastorskansli, ekonomikontor, arbetsrum för präster och diakon.

Det finns en defibrillator i församlingshemmets aula, på väggen utanför serveringssalen.

Bokning av utrymmen:  Pastorskansliet

Hyra

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

sö 8.3 kl. 13.00 -14.15

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Högmässa i Smedsby församlingsgård

Välkommen på högmässa!
sö 22.3 kl. 12.15

Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Gemensamt Ansvarkaffe med glimtar från Uganda

Kom med på en Gemensamt Ansvarresa till Uganda i ord och bild med Nina Andrén!