Korsholms svenska församlings församlingshem (i Gamla Vasa)

Församlingshemmet i Gamla Vasa

Adelcrantzgränd 1 , 65380 Vasa
447004474

Korsholms svenska församlings församlingshem (i Gamla Vasa)

FÖRSAMLINGSHEMMET (invigt 2.10.1999) finns öster om kyrkan i Gamla Vasa, adressen är Adelcrantzgränd 1 (med infart från Postgatan som går längs järnvägen i öster).

I byggnaden finns en församlingssal, stora serveringsutrymmen, kök, pastorskansli, ekonomikontor samt arbetsrum för präster och diakoner.

I församlingshemmet ryms drygt 350 personer.

Det finns en defibrillator i församlingshemmets aula, på väggen utanför serveringssalen.

Bokning av utrymmen sker via pastorskansliet. tel 0400 415 008

Hyra för församlingshemmet för minnesstund eller dopkaffe är 52 € om du tillhör någon av församlingarna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Hör du till annan församling är hyran 102 €. Är du däremot medlem av befolkningsregistret är hyran 200 €.

Vill du hyra församlingshemmet för annan verksamhet är hyran 32 €/timme.

Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett
Hörselslinga
Skötrum
Parkering
Toalett