Information om skriftskolorna hösten 2019 -

Välkommen till Korsholms skriftskola!

ALLA skriftskolor deltar i 3 confadome dagar (lö 23.11, 1.2, 21.3 kl 11-16.30) som hålls i GAMLA VASA, samt bekantar sig med verksamheten och gudstjänsterna under året (10 besök).

 

Vinterskriftskolorna (A och B gruppen) samlas under vintern och avslutar perioden med ett läger 17-19.4.2020 på Haapaniemi lägergård nära Kuortane. Grupperna samlas på vintern i Smedsby församlingsgård (Niklasv 3), kl 15.15-16.40

Samlingar grupp A

2019  Må 7.10,  Må 28.10,  Må 4.11, Må 2.12

2020  Må 13.1,  Må 10.2,  On 4.3,  Må 13.4

* repetitionsdag med möjlighet att komplettera ti 21.4 kl 15.15-17 i Smedsby.

* Konfirmation, grupp A, sö 24.5 kl 11, (övning ti 19.5 kl 17-18)

 

Samlingar grupp B

2019  Ti 8.10,  Ti 29.10,  On 13.11,  On 4.12

2020  Ti 14.1,  On 12.2,  Ti 3.3,  Ti 14.4

* repetitionsdag med möjlighet att komplettera ti 21.4 kl 15.15-17 i Smedsby.

* Konfirmation, grupp B, sö 24.5 kl 14, (övning ti 19.5 kl 18-19)

 

Digiskriftskolan samlas under vintern och har ett LAN-party 6-8.3.2020 i Gamla Vasa.

De vanliga samlingarna nedanför har vi i Smedsby församlingsgård (Niklasv 3) kl 15.15-16.30

Samlingar

2019 Ti 1.10, Må 14.10, Må 18.11, Må 9.12 (buss till Gamla Vasa)

2020 - To 23.1 Må 17.2, Ti 7.4

Repetitionsdag med möjlighet att komplettera ti 21.4 kl 15.15-17 i Smedsby för dem som varit borta.

Konfirmation 3.5 kl 11 (övning för konfirmationen 28.4 (OBS! Datumet har ändrats sedan höstens info 2019), kl 18-19 i Korsholms kyrka (Gamla Vasa)

 

Örnsköldsvik skriftskolan (grupp A och B) har färre samingar under vinterhalvåret, men har ett längre läger 31.5-6.6.2020 i Örnsköldsvik. A gruppen har läger på Solbacken och B gruppen har läger på Dekarsögården (lägergårdarna är ca 1km ifrån varanda).

 

* Konfirmanderna på Örnsköldsvik skriftskolorna (Övik A och B) behöver ha ID papper med till lägret.

 

Samlingar grupp A   On 23.10, On 1.4 (kl 15.15-16.30 i Smedsby)

Gemensam föräldrasamling ti 5.5 kl 18 utan konfirmander.

Efter lägret blir det repetitionsdag med möjlighet att komplettera ti 9.6 kl 15.15-17 i Smedsby.

Konfirmation 9.8 kl 11 i Korsholms kyrka. Övning inför konfirmationen, lö 8.8 kl 13-14

 

Samlingar grupp B   Ti 5.11, Ti 31.3 (kl 15.15-16.30 i Smedsby)

Gemensam föräldrasamling ti 5.5 kl 18 utan konfirmander.

Efter lägret blir det repetitionsdag med möjlighet att komplettera ti 9.6 kl 15.15-17 i Smedsby.

Konfirmation 9.8 kl 14 i Korsholms kyrka. Övning inför konfirmationen, lö 8.8 kl 14-15

 

Gruppstorlekarna begränsas av fastslagna maximigrupper på 25 personer, samt ibland även på lägergårdarnas begränsningar.

Max antal Pris för skriftskolan

 

Vinter A 20 pers 70 €

Vinter B 20 pers 70 €

Digiskriftskolan 20 pers 30 €

Örnsköldsvik A 25 pers 160 €

Örnsköldsvik B 25 pers 160 €

 

 

  • Lägren är alkohol och drogfria!

  • Tobak är inte tillåtet och kan inte godkännas med förälders tillåtelse.

  • Telefoner får man ha, men om de blir en störande faktor, har ledarna rätt att plocka dem åt sidan.

  • Energidrycker är förbjudna på läger!

 

Om en konfirmand med sitt beteende visar att denna inte är mogen för läger (som att tex med störande uppträdande, brytande av regler, ignorerande av ledarnas instruktioner, mobbning eller liknande uppförande), så har lägerledaren rätt att skicka hem personen. Vårnadshavaren har då skyldighet att hämta ungdomen snarast möjligt från lägergården (i mån av möjlighet hjälper vi till).

 

anmälningslänk 

 

 

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i vinterskrud