Skriftskolorna i Korsholm har börjat!

* Har du inte anmält dig, kan du anmäla dig till kansliet tel 0400 415008 (må, ti, fr kl 9-14, samt to kl 9-12), till de grupper som ännu har platser (när detta skrivs: DIGI och sommar).

 

*****

Skriftskolorna i Korsholms svenska församling träffas i de olika grupperna under hösten i Smedsby församlingsgård efter skolan och i Gamla Vasa under några Confadome-lördagar. Därtill bekantar man sej under vintern med församlingens verksamhet och har på våren eller sommaren en weekend eller ett läger.

Efter avslutad skriftskola har sedan döpta medlemmar möjlighet att bli konfirmerade i maj eller augusti, beroende på grupp.

 

Korsholms svenska församling ordnar fyra skriftskolor:

 

Vinterskriftskolan  (ansvarig ledare Rune Lindblom) 

Samlingar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3,

Må 26.9   kl 15.10-16.40 
Må 10.10 kl 15.10-16.40 
Lö 29.10  kl 10-13  Confadome 1, i Församlingshemmet i Gamla Vasa 
Må 31.10  kl 15.10-16.40 

Samlingar i Smedsby på måndagar under hösten, vintern och våren. En weekend i Larsmo 21-23.4.2023. Kostnad 70 €

Konfirmation lö 27.5

Vinterskriftskolan träffas måndagar efter skolan i Smedsby församlingsgård under vintern. Ungefär 1-2 ggr i månaden äter vi först mellanmål och jobbar sedan med nåt av skriftskolans olika teman under en samling som tar en och en halv timme. Förutom de gemensamma uppgifterna och Confadome-samlingarna har vinterskriftskolan också en övernattningsweekend vid Inremissionshemmet i Larsmo under våren.
På läger har man lektioner, lekar, mat, och fritid genom hela dagen och avslutar med en av de andakter som är en viktig del av skriftskolan.

 

Vårskriftskolan  (ansvarig ledare Rune Lindblom)  

Första samlingen i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3.

Ti 20.9   kl 15.10-16.40 
Ti 27.9   kl 15.10-16.40 
Ti 11.10 kl 15.10-16.40 
Lö 29.10  kl 14-17 Confadome 1, i Församlingshemmet i Gamla Vasa 
Ti 1.11  kl 15.10-16.40 

dagläger i Gamla Vasa 31.3-2.4. Kostnad 30€

Konfirmation sö 7.5.

Vårskriftskolan fungerar som vinterskriftskolan med träffar i Smedsby under vintern och våren. Men i stället för ett övernattningsläger har vårskriban ett två dagars dagläger vid kyrkan i Gamla Vasa utan övernattning.

 

Digiskriftskolan  (ansvarig ledare Tommy Rannanpää)  

Första samlingen i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, vissqa samlingar i Gamla Vasa.

On 14.9   kl 15.10-16.40 
On 21.9   kl 18.00-20.00  Ungdomsgården, bredvid kyrkan i Gamla Vasa 
On 28.9   kl 15.10-16.40 
On 12.10 kl 18.00-20.00  Ungdomsgården, bredvid kyrkan i Gamla Vasa 
Lö 29.10  kl 10-13 Confadome 1, i Församlingshemmet i Gamla Vasa
On 2.11   kl 15.10-16.40 
On 16.11 kl 18.00-20.00  Ungdomsgården, bredvid kyrkan i Gamla Vasa 

Digiskriban har oftast samlingar på onsdagar. Digiskriban har endera LAN-party läger eller ett dagläger (31.3-2.4) enligt deltagarnas önskemål. Kostnad 30 €

Konfirmation sö 7.5.

Digiskriban har samlingar genom vintern i Smedsby liksom vinter- och vårskriftskolorna, men fokuserar lite mer på den digitala världen. I stället för traditionellt läger har man möjlighet att delta i ett LAN-läger med övernattning vid kyrkan i Gamla Vasa.

 

Sommarskriftskola  (ansvarig ledare Tommy Rannanpää) 

Första samlingen i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3.

Ti 13.9     kl 15.10-16.40 
Ti 18.10   kl 15.10-16.40 
Lö 29.10  kl 14-17  Confadome 1, i Församlingshemmet i Gamla Vasa 

Sommarskriban har bara några samlingar under vinterhalvåret, och avslutas med ett läger i Larsmo 17-21.6. Kostnad 160 €

Konfirmation sö 6.8.

Sommarskriban träffas bara några gånger under vintern, och har sedan läger i början av sommaren. Lägret är i Larsmo vid Inremissionshemmet där man bor i 2-6 pers rum och får mycket och god mat.

 

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome konfirmandstorsamlingar lö 29.10, lö 11.2 och lö 11.3 vid Korsholms kyrka, Adelcrantzgränden 1, Gamla Vasa. Samt deltar i 10 st gudstjänster, dop, begravningar, vigslar, konserter eller ungdomssamlingar i den lutherska kyrkan.

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid folkhälsan), efter skolan kl 15.10 - ca 16.40, mellanmål erbjuds.

En anmälningslänk aktiveras den 29.8 på denna sida och vi önskar få in anmälningar senast den 1.9.

Observera, att vi har begränsat med platser per skriftskola. Det ryms med 24 konfirmander per grupp, men man kan vid anmälningen också ange ett andra alternativ dit man helst önskar om man inte ryms med i sitt första val.

*****

 

 

Skriftskola vid stranden