Korsholms svenska församling ordnar 5 st skriftskolor, här kommer en kort beskrivning av dem:

 

Vinter A   (ledare Rune Lindblom) 

Samlingar oftast på måndagar under hösten, vintern och våren.
Vanliga veckoträffarna kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2021   25.10,  15.11,  Lö 20.11 Confadome kl 10-13 i Gamla Vasa,  22.11

Ett veckoslutsläger i Larsmo 25 - 27.3.2022.

Konfirmation lö 14.5, kl 14.   

Kostnad 70 €.

Vinter B   (ledare Rune Lindblom)  start & info lö 2.10 kl. 12.30-13.30 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Samlingar oftast på måndagar (samt någon onsdag) under hösten, vintern och våren.
Första träffen må 11.10 kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2021   25.10,  15.11,  Lö 20.11 Confadome kl 10-13 i Gamla Vasa,  22.11

Ett veckoslutsläger i Larsmo 25 - 27.3.2022.

Konfirmation sö 29.5, kl. 14.     

Kostnad 70 €.

Vår    (ledare Hanna-Maria Hakala)  start & info lö 2.10 kl 13.30-14.30 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Samlingar oftast på tisdagar. 
Första träffen ti 5.10 kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2021   26.10,  16.11, Lö 20.11 Confadome kl 10-13 i Gamla Vasa,  23.11

Vårskriftskolan åker inte på läger, utan har istället dagläger (lektioner och lekar) i Gamla Vasa under helgen 11-13.2.2022.

Konfirmation lö 14.5, kl. 11. 

Kostnad  30€


Digi   (ledare Tommy Rannanpää)  start & info sö 3.10 kl 13 -14 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Har oftast samlingar på onsdagar. 
Första träffen ons 6.10 kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2021   27.10,  17.11,  Lö 20.11 Confadome kl 14-17 i Gamla Vasa,  24.11,  8.12

Digi-skriban har endera ett läger i form av ett LAN-party, eller ett dagläger (11-13.2.2022), enligt deltagarnas önskemål. Gruppen fokuserar lite mer på den digitala världen.

Konfirmation sö 29.5, kl. 11.   

Kostnad 30 €.

Sommar  (ledare Tommy Rannanpää)  start & info sö 3.10 kl. 14-15 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.


Första träffen ti 12.10 kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2021   2.11,  Lö 20.11 Confadome kl 14-17 i Gamla Vasa

Sommarskriban har färre samlingar under vinterhalvåret, och avslutar med ett läger i Larsmo 14-18.6.2022.

Konfirmation sö 7.8, kl. 11.   

Kostnad 160 €.

 

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome-tillfällen i Gamla Vasa (lö 20.11, lö 5.2 och lö 12.3), samt deltar i (eller ser på) tio gudstjänster från Lutherska kyrkan, eller deltar i ungdomssamlingar i den Lutherska kyrkan. Att delta i dop, begravningar och vigslar under året godkänns också.

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid Folkhälsan), efter skolan, kl 15.10 - ca 16.40. Ett mellanmål erbjuds.

 

 * Man kan ansöka om att vara med i en skriftskolgrupp, men när max-antalet (20 pers.) är fyllt placeras man i en annan grupp.

* Skriftskolplaneringen kan påverkas av t.ex. Covid-situationen, och restriktionerna kan inverka på gruppens storlek. Ifall ett läger inte kan genomföras, ordnas istället dagläger under samma datum.

 

Anmälning - den officiella anmälningstiden har gått ut, men man kan ännu anmäla sig till de skriftskolor som har plats  (den 11.10 har bara Digiskriban lediga platser kvar.)

Skriv konfirmandens namn, adress, tel, mail, födelsedatum, möjliga matallergier, önskad skriftskola av de kvarvarande, vårdnadshavarens namn, tel, mail. Dessa uppgifter skickas till korsholms.svenska@evl.fi. Skriv gärna skriftskolansökning som rubrik.

 

 

(Bild från skriba-lägret i juni 2021)

 

 

 

 

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Foto från konfirmation sommaren 2017 i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i sommarskrud