OBS!

Fakturor på lägeravgifter har redan skickats ut, men dessa behöver inte betalas!

Information om skriftskolorna våren 2020 - KOLLA GÄRNA här för eventuella uppdateringar!

Confadome 3 uppgifter längst NERE!

TILL ALLA GRUPPER! Vi strävar till att ha en samlingsdag med grillkväll to 30 juli kl 14-18, för att ha lite gemenskap i gruppen som nu minskas pga att läger och andra samlingar har inhiberats.

 

Vinterskriftskolorna (A och B gruppen)

*** WEB UPPGIFTER finns nu på en flik ( VINTERSKRIBAN ) och uppgifter läggs till mellan fredag 17.4 - on 22.4.

 

* Konfirmation flyttad till Sö 2.8   grupp A kl 11,   grupp B kl 15

 

Digiskriftskolan

 

Konfirmation flyttad till Sö 2.8  kl 11 (Tillsammans med Vinter A gruppen)

 

 

Örnsköldsvik skriftskolan  grupp A och B

 

här web uppgifterna:

Kolla video 1

https://youtu.be/_211PU2ZiiM

uppgift 1A : Skriv 4 exempel på vad du/vi kunde göra för att sköta om jorden

 

Kolla video 2

https://youtu.be/m2idkNoHPEA

Uppgift 2A : Skriv 3 exempel på var vi människor inte alltid förhåller oss jämlikt mot andra

(med andra ord, vilka situationer i livet kan visa på att alla inte är jämlika)?

*** skicka svaren enligt följande, skriv Ditt namn + grupp A eller B, samt svaren i ett mail till: skriftskolakorsholm@gmail.com

 

Konfirmation 9.8 för grupp A, kl 11 i Korsholms kyrka. Övning inför konfirmationen, to 30.7 på grillfesten kl 14-18

Konfirmation 9.8 för grupp B kl 14 i Korsholms kyrka. Övning inför konfirmationen, to 30.7 på grillfesten kl 14-18

Vinter A och B samt Örnsköldsvik A och B gruppernas lägeravgifter behöver inte betalas.

 

/////////////////////////////

Confadome 3 webuppgifter här. Se info om Gudstjänsterna nedanför uppgifterna!

Uppgifterna för CONFADOME 3 - SVARA INOM MARS VIA e-MAIL TILL: SkriftskolaKorsholm@gmail.com        

SKRIV: CONFA 3 på mailets ÄMNE (Rubrik),    börja mailet med DITT NAMN + vilken skriftskola du går i (Vinter A, Vinter B, Digi, Övik A, Övik B) och svara sedan på följande frågor

1)  Den sista måltiden åt Jesus med sina lärjungar inför påsken.

Den åt de till minne av Judarnas befrielse från Egypten.

* Läs Matteus evangeliet  26:26-29  (i bibeln eller på nätet, tex www.bibeln.se)

Jesus gav påskens måltid också en ny mening, det som vi kallar nattvard.

Vad symboliserar A) brödet, B) vinet i texten?

 

2)  se på videon

 

https://youtu.be/q12QVMS-pgI

svara på frågorna

a) Vad har altartavlorna i Korsholms kyrka att göra med påsken?

b) (OM DITT FÖRNAMN BÖRJAR PÅ  A - I) Vilka alla mänskor skulle du vara färdig att dö i stället för?

(OM DITT FÖRNAMN BÖRJAR PÅ  J - Ö) Vilka alla mänskor du känner tror du skulle heller dö själv, än låta dej dö?

3) Se på videon

https://youtu.be/CtvAjIZehFY

svara på frågan   - Vad har ägg med påsken att göra?

4) Lyssna på en av våra mest kända psalmer för fastetiden.

Det är nr 59 Se vi går upp till Jerusalem. Lyssna på följande länk:  https://youtu.be/3sg-bTNzzc4. Beskriv med några ord hur du upplever psalmen.
 
 
5) Lyssna på en av våra nya påskpsalmer, nr 851 En tidig söndagsmorgon.
 
 
 
OM DITT FÖRNAMN BÖRJAR PÅ  A - G) Vad hittar kvinnan när hon kommer fram?
OM DITT FÖRNAMN BÖRJAR PÅ  H - M) Varför sitter de elva männen (Jesu lärjungar) inlåsta?
OM DITT FÖRNAMN BÖRJAR PÅ  N - Ö) Vem får de elva männen på besök?

 

SVARA INOM MARS MÅNAD VIA e-MAIL TILL:  SkriftskolaKorsholm@gmail.com        

SKRIV: CONFA 3 på mailets ÄMNE (Rubrik),    börja mailet med DITT NAMN + vilken skriftskola du går i (Vinter A, Vinter B, Digi, Övik A, Övik B) och svara sedan på de ovanstående frågorna.

***  Gudstjänsterna (10 samlingar) från MARS 2020 framåt. Föräldrarna räknar ihop kvarstående gudstjänster som ungdomarna kan följa med från församlingens FACEBOOK sida (de streamas på söndagarna). När alla 10 är klara, mailar föräldern respektive skribaledare om saken. Rune Lindblom för Vinter B och Övik B, Tommy Rannanpää för Digi, Vinter A, Övik A.

 

 

 

 

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i vinterskrud
Tf. kyrkoherde och Tf. kaplan
Korsholms svenska församling