Korsholms svenska församling ordnar 5 st skriftskolor, här kommer en kort beskrivning av dem:

 

Vinter A   (ledare Rune Lindblom) start & info lö 2.10 kl. 11.30-12.30 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Samlingar oftast på måndagar under hösten, vintern och våren. Ett veckoslutsläger i Larsmo 25 - 27.3.2022.

Konfirmation lö 14.5, kl 14.   

Kostnad 70 €.

Vinter B   (ledare Rune Lindblom)  start & info lö 2.10 kl. 12.30-13.30 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Samlingar oftast på måndagar (samt någon onsdag) under hösten, vintern och våren. Ett veckoslutsläger i Larsmo 22 - 24.4.2022.

Konfirmation sö 29.5, kl. 14.     

Kostnad 70 €.

Vår    (ledare Hanna-Maria Hakala)  start & info lö 2.10 kl 13.30-14.30 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Samlingar oftast på tisdagar. Vårskriftskolan åker inte på läger, utan har istället dagläger (lektioner och lekar) i Gamla Vasa under helgen 11-13.2.2022.

Konfirmation lö 14.5, kl. 11. 

Kostnad  30€


Digi   (ledare Tommy Rannanpää)  start & info sö 3.10 kl 13 -14 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Har oftast samlingar på onsdagar. Digi-skriban har endera ett läger i form av ett LAN-party, eller ett dagläger (11-13.2.2022) ,enligt deltagarnas önskemål. Gruppen fokuserar lite mer på den digitala världen.

Konfirmation sö 29.5, kl. 11.   

Kostnad 30 €.

Sommar  (ledare Tommy Rannanpää)  start & info sö 3.10 kl. 14-15 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Har färre samlingar under vinterhalvåret, och avslutar med ett läger i Larsmo 14-18.6.2022.

Konfirmation sö 7.8, kl. 11.   

Kostnad 160 €.

 

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome-tillfällen i Gamla Vasa (lö 20.11, lö 5.2 och lö 12.3), samt deltar i (eller ser på) tio gudstjänster från Lutherska kyrkan, eller deltar i ungdomssamlingar i den Lutherska kyrkan. Att delta i dop, begravningar och vigslar under året godkänns också.

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid Folkhälsan), efter skolan, kl 15.10 - ca 16.40. Ett mellanmål erbjuds.

 

 * Man kan ansöka om att vara med i en skriftskolgrupp, men när max-antalet (20 pers.) är fyllt placeras man i en annan grupp.

* Skriftskolplaneringen kan påverkas av t.ex. Covid-situationen, och restriktionerna kan inverka på gruppens storlek. Ifall ett läger inte kan genomföras, ordnas istället dagläger under samma datum.

 

Anmälning - den officiella anmälningstiden har gått ut, men man kan ännu anmäla sig till de skriftskolor som har plats  (den 17.9 har Vinter A, Digi, samt Vårskriftskolan) lediga platser kvar.

Skriv konfirmandens namn, adress, tel, mail, födelsedatum, möjliga matallergier, önskad skriftskola av de kvarvarande, vårdnadshavarens namn, tel, mail. Dessa uppgifter skickas till    korsholms.svenska@evl.fi    o skriv gärna skriftskolansökning som rubrik.

 

Anmälan till skriftskolan öppnade 1.9 och stänger 17.9. Efter det kommer de blivande konfirmanderna att informeras om vilken grupp de kommit med i samt vilken dag och tid de skall komma på informationstillfälle.

 

(Bild från skriba-lägret i juni 2021)

 

 

 

 

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Foto från konfirmation sommaren 2017 i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i sommarskrud