Skriftskolan våren 2022

 

Kompletteringsdagar

Om du har varit borta mera än en träff, så ordnas en kompletteringsdag tisdagen 19.4 kl 15-17 i Smedsby församlingsgård. Senast nu måste du kunna Vår Fader och Trosbekännelsen - så öva före!

För den som missade lägerveckoslutet, ordnas en weekend-komplettering lördagen 23.4 kl 12-16 i Gamla Vasa.

 

Konfirmationsövningar

Vinter A: 12.5 kl 19-20

Vinter B: 25.5 kl 19-20

Vår: 12.5 kl 18-19

Digi: 25.5 kl 18-19

 

Konfirmation (med fotografering)

Vinter A: 14.5 kl 14

Vinter B: 29.5 kl 14

Vår: 14.5 kl 11

Digi: 29.5 kl 11

 

OBS! Om du är intresserad av att bli hjälpledare eller att gå Youtube-video-utbildning, gå in här.

 

*****

1. VINTER A   (ledare Rune Lindblom) 

Samlingar oftast på måndagar under hösten, vintern och våren.
Vanliga veckoträffarna kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2022:   

17.1 (ingen träff då skolan är på distans),  7.2  (kl 15.10- ca 16.30 i Smedsby), 

Confadome lö 12.3 kl 10-13 i Gamla Vasa

Ett veckoslutsläger på Inremissionshemmet i Larsmo 25 - 27.3.2022.

Konfirmation lö 14.5, kl 14.   

Kostnad 70 €.

 

2. VINTER B   (ledare Rune Lindblom)  start & info lö 2.10 kl. 12.30-13.30 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Samlingar oftast på måndagar (samt någon onsdag) under hösten, vintern och våren.
Första träffen må 11.10 kl 15.10-16.40 i Smedsby församlingsgård, Niklasv 3.

Följande träffar år 2022:   

17.1 (ingen träff då skolan är på distans) ,  7.2 (kl 15.10 - ca 16.30 i Smedsby)

Confadome lö 12.3 kl 10-13 i Gamla Vasa

Ett veckoslutsläger på Inremissionshemmet i Larsmo 25 - 27.3.2022.

Konfirmation sö 29.5, kl. 14.     

Kostnad 70 €.

 

3. VÅR SKRIFTSKOLA  (ledare Hanna-Maria Hakala)

Följande träffar år 2022:  

18.1 (ingen träff då skolan är på distans ersätts av uppgifter som skickats via mail)

8.2 kl 15.10 - ca 16.30 i Smedsby

lö 5.2 OBS!  Confadome ersätts av distansuppifter (som hittas längre ner på sidan)

lö 12.3 kl 10-13 Confadome i Gamla Vasa församlingshem

18-20.3.2022. (OBS! ändrat datum)Dagläger i Gamla Vasa, fredag kl 15.20-18.00, lördag kl 10.00-17.20, söndag kl 11.00-15.20 

12.5 kl 18-19 Konfirmationsövning

lö 14.5, kl. 11. KONFIRMATION I GAMLA VASA KYRKA!

Kostnad  30€


4. DIGI-SKRIFTSKOLA (ledare Tommy Rannanpää)  start & info sö 3.10 kl 13 -14 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Har oftast samlingar på onsdagar. 

Följande träffar år 2022: 

19.1 (ingen träff då skolan är på distans),  9.2 (kl 15.10-16.20)  

Confadome lö 12.3 kl 14-17 i Gamla Vasa

Digi-skriban har endera ett läger i form av ett LAN-party, eller ett dagläger (11-13.2.2022), enligt deltagarnas önskemål. Gruppen fokuserar lite mer på den digitala världen.

Konfirmation sö 29.5, kl. 11.   

Kostnad 30 €.

 

5. SOMMAR SKRIFTSKOLA  (ledare Tommy Rannanpää)  start & info sö 3.10 kl. 14-15 i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.


Följande träffar:

lö 12.3 Confadome kl 14-17 i Gamla Vasa

Sommarskriban har färre samlingar under vinterhalvåret, och avslutar med ett läger på Inremissionshemmet i Larsmo 14-18.6.2022.

Konfirmation sö 7.8, kl. 11.   

Kostnad 160 €.

 

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome-tillfällen i Gamla Vasa (lö 20.11, lö 5.2 och lö 12.3), samt deltar i (eller ser på) tio gudstjänster från Lutherska kyrkan, eller deltar i ungdomssamlingar i den Lutherska kyrkan. Att delta i dop, begravningar och vigslar under året godkänns också.

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid Folkhälsan), efter skolan, kl 15.10 - ca 16.40. Ett mellanmål erbjuds.

*****

 

 

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Foto från konfirmation sommaren 2017 i Korsholms kyrka
Skriftskola vid stranden

DISTANSUPPGIFTER (ersätter Confadome 5.2.2022)

MUSIK:

a) Gå in på Psalmboken (tryck på länken) Har du en psalmbok hemma får du gärna använda den istället.

b) Sök upp en lämplig psalm för alla våra förrättningar, närmare bestämt: dop, konfirmation, vigsel och jordfästning (begravning).

c) Motivera kort varför du har valt ut just de psalmerna.

Skicka dina svar senast 6.2.2022 till kantor Ann-Christine N-K (mail: a-c.nordqvist-kallstrom@evl.fi). Skriv också vilken skribagrupp du går i!

************************************************************************************************

Alla människor kommer någon gång i sitt liv i kontakt med människor som drabbats av någon sorts sorg.  

Att drabbas av sorg kan betyda att det handlar om ett dödsfall, men sorg innefattar så mycket mer. Det kan också handla om: 

Förlorad framtid – sorg över det man inte hinner uppleva tillsammans (både den som är döende och den efterlevande) 

Skilsmässa - sorg över en gemensam framtid och förlorade relationer 

Förlust av relation – sorg över en vän som vi inte längre umgås med pga. olika orsaker 

Sjukdom – sorg över en förlorad fysisk/psykisk förmåga 

Krig,flykt – sorg över ett förlorat hemland 

 

Församlingens diakoni arbetar nästan dagligen med människors i sorg. I huvudsak fungera vi som ett samtalsstöd. En person som sörjer har ett stort behov av att få prata, ett behov att få om och om igen fundera över allt som blev och inte blev sagt eller gjort. 

Korsholms svenska församling diakoniarbetare kontaktar alla fruar och män (och föräldrar när det gäller små barn som dött) några månader efter dödsfallet. Den akuta tiden efter att någon dör är vanligtvis väldigt hektisk och släkt och vänner hör av sig och hjälper den som lämnat kvar. Diakonin väntar tills vardagen börjat rulla och ringer när personerna skall lära sig lev på ett annorlunda sätt, när tankarna kommer ikapp finns ofta ett behov av att sätta sig ner och prata. 

 

Titta på filmen (you tube) : I Sorgens Tid - En film om att möta en människa i sorg   https://youtu.be/1bWiwW-XWl8Öppna länk i ny flik (om du inte får upp länken, gå till you tube och skriv in i titeln i sökfältet). Efter att du sett filmen svara på frågorna

 

Frågor: 

1. Vilken känsla har du efter att du sett filmen?

2. Fundera över hur du skulle kunna hjälpa en vän som förlorat någon nära person? Vad säger du? Vad gör du? 

3. Fundera över hur du själv vill att andra ska bete sig mot dig när du är ledsen? 

 

Skicka svaren till min mejl, senast 6.2.2022

 

Diakon 

Hanna-Maria Hakala 

hanna-maria.hakala@evl.fiÖppna länk i ny flik 

 

*****************************************************************************************