ANMÄLNINGSBLANKETT länk

 

Skriftskolorna i Korsholms svenska församling börjar med anmälning över webben i början av september. Därefter träffas de olika grupperna under hösten i Smedsby församlingsgård efter skolan och i Gamla Vasa under några Confadome-lördagar. Därtill bekantar man sig under vintern med församlingens verksamhet och har på våren eller sommaren en weekend eller ett läger.

Efter avslutad skriftskola har sedan döpta medlemmar möjlighet att bli konfirmerade i april-maj eller augusti, beroende på grupp.

 

Korsholms svenska församling ordnar 2023-2024 fyra skriftskolor:

 

Sommarskriftskola (ansvarig ledare Tommy Rannanpää, tel 0400 706 576) 

Det ordnas nästa sommar TVÅ läger efter varandra eftersom antalet anmälningar var så många.

Sommar A: 10 - 14.6.2024

Sommar B: 14 - 18.6.2024

Samlingar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3 enligt följande:

Tisdag 12.9 och tisdag 24.10 kl 15.10 - 16.40.

Lördag 7.10 kl 14 -17: Confadome 1 i församlngshemmet i Gamla Vasa

 

Sommarskriban har bara några samlingar under vinterhalvåret, och avslutas med ett läger vid Inremissionshemmet i  Larsmo i juni. (Man bor i 2-6 personers rum)

* Kostnad 160 €

* Konfirmation sö 4.8 kl 11 och kl 14.

 

*****

Vinterskriftskola  (ansvarig ledare Rune Lindblom, tel 044 704 4356)

Samlingar i Smedsby på måndagar under hösten och vintern. En weekend i Larsmo 8 - 10.3.2023. Kostnad 70 €

Höstens samlingar:

Måndagar 11.9, 25.9, 9.10 och 30.10 kl 15.10 - 16.40

Lördag 7.10 kl 10 - 13: Confadome 1 i församlingshemmet i Gamla Vasa

Konfirmation lö 27.4 kl 11

Förutom de gemensamma uppgifterna och Confadome-samlingarna har vinterskriftskolan också en övernattningsweekend vid Inremissionshemmet i Larsmo under våren. På läger har man lektioner, lekar, mat, och fritid genom hela dagen och avslutar med en av de andakter som är en viktig del av skriftskolan.

 

*****

Vårskriftskola  (ansvarig ledare Emilia Kontunen, tel 050 406 2356)  

Samlingar i höst:

Onsdagar: 13.9, 11.10, 25.10 och 1.11 kl 15.10 - 16.40 i Smedsby fg, Niklasv. 3.

Lördag 7.10 kl 10 - 16 Confadome 1 i församlingshemmet i Gamla Vasa.

Dagläger i Gamla Vasa 19 - 21.4.2024.

Kostnad 30€

Konfirmation sö 5.5 kl 14.

Vårskriftskolan fungerar som vinterskriftskolan med träffar i Smedsby under vintern och våren. Men i stället för ett övernattningsläger har vårskriban ett två dagars dagläger på kyrkbacken i Gamla Vasa (utan övernattning).

 

*****

Digiskriftskola  (ansvarig ledare Tommy Rannanpää, tel 0400 706 576)

Höstens samlingar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3

Tisdagar: 19.9, 26.9, 3.10, 10.10 och 31.10 kl 15.10-16.40.

Lördag: 7.10 kl 10-13 Confadome 1 i församlingshemmet i Gamla Vasa

Digiskriban har endera LAN-party läger eller ett dagläger (19 - 21.4) enligt deltagarnas önskemål.

Kostnad 30 €

Konfirmation sö 5.5 kl 11.

Digiskriban har samlingar genom vintern i Smedsby liksom vinter- och vårskriftskolorna, men fokuserar lite mer på den digitala världen. I stället för traditionellt läger har man möjlighet att delta i ett LAN-läger med övernattning på kyrkbacken i Gamla Vasa.

 

****

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome konfirmandstorsamlingar lö 7.10, lö 10.2 och lö 9.3 vid Korsholms kyrka, Adelcrantzgränden 1, Gamla Vasa. Samt deltar i 10 st gudstjänster (dop, begravningar, vigslar, konserter eller ungdomssamlingar i den lutherska kyrkan räknas också till godo).

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid folkhälsan), efter skolan kl 15.10 - ca 16.40, mellanmål erbjuds.

Observera, att vi har begränsat med platser per skriftskola. Det ryms med 24 konfirmander per grupp, men man kan vid anmälningen också ange ett andra alternativ dit man helst önskar om man inte ryms med i sitt första val.

 

 

Skriftskolelever i Larsmo sommaren 2022
Skriftskola vid stranden

Tag kontakt

Församlingspastor
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa