Skriftskolorna i Korsholms svenska församling träffas i de olika grupperna under hösten i Smedsby församlingsgård efter skolan och i Gamla Vasa under några Confadome-lördagar. Därtill bekantar man sej under vintern med församlingens verksamhet och har på våren eller sommaren en weekend eller ett läger.

Korsholms svenska församling ordnar fyra skriftskolor:

 

Vinterskriftskolan  - ansvarig ledare Rune Lindblom

Samlingar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3,

Samlingar under vårterminen 2023

Måndag 16.1

Måndag 6.2

Confadome lö 11.2

Confadome lö 11.3

Måndag 20.3

Föräldrasamling 28.3 kl 18

Kompletteringsdag må 17.4 kl 15

Skribaweekend i Larsmo 21-23.4

Konfirmationsövning to 25.5 kl 18-19

Konfirmation lö 27.5 kl 11 - (ca 12.20)

Kostnad 70 €

Vinterskriftskolan träffas måndagar efter skolan i Smedsby församlingsgård under vintern. Ungefär 1-2 ggr i månaden äter vi först mellanmål och jobbar sedan med nåt av skriftskolans olika teman under en samling som tar en och en halv timme. Förutom de gemensamma uppgifterna och Confadome-samlingarna har vinterskriftskolan också en övernattningsweekend vid Inremissionshemmet i Larsmo under våren.
På läger har man lektioner, lekar, mat, och fritid genom hela dagen och avslutar med en av de andakter som är en viktig del av skriftskolan.

 

Vårskriftskolan  - ansvarig ledare Rune Lindblom

Samlingar under vårterminen 2023

Tisdag 17.1

Tisdag 7.2

Confadome lö 11.2 kl 10-13

Confadome lö 11.3 kl 10-13

Tisdag 21.3

Föräldrasamling 14.3 kl 18

Dagläger i Gamla Vasa 31.3-2.4

Kompletteringsdag 17.4 kl 15

Konfirmationsövning to 4.5 kl 18-19

Konfirmation sö 7.5  11 - (ca 12.20) i Gamla Vasa

Kostnad 30€

Vårskriftskolan fungerar som vinterskriftskolan med träffar i Smedsby under vintern och våren. Men i stället för ett övernattningsläger har vårskriban ett två dagars dagläger vid kyrkan i Gamla Vasa utan övernattning.

 

Digiskriftskolan  - ansvarig ledare Tommy Rannanpää

Samlingar vårterminen 2023

Onsdag 18.1

Onsdag 8.2

Confadome lö 11.2 kl 14-17

Confadome lö 11.3 kl 14-17

Föräldrasamling 14.3 kl 18

Onsdag 22.3

Digiskriban har endera LAN-party läger eller ett dagläger 31.3-2.4 (enligt deltagarnas önskemål)

Kompletteringsdag 17.4 kl 15

Konfirmationsövning to 4.5 kl 19-20

Konfirmation sö 7.5  kl 14 - (ca 15.15) i Gamla Vasa

Kostnad 30 €

 

Sommarskriftskola  - ansvarig ledare Tommy Rannanpää 

Samlingar under vårterminen 2023

Confadome lö 11.2 kl 14.17

Confadome lö 11.3 kl 14-17

Föräldrasamling 28.3 kl 18

Kompletteringsdag 17.4 kl 15

Måndag 15.5 kl 15.10 i Smedsby

17.6 - 21.6 Läger i Larsmo

Konfirmationsövning to 3.8 kl 18-19

Konfirmation sö 6.8    11-(ca 12.20)

Kostnad 160 €

Sommarskriban träffas bara några gånger under vintern, och har sedan läger i början av sommaren. Lägret är i Larsmo vid Inremissionshemmet där man bor i 2-6 pers rum och får mycket och god mat.

 

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome konfirmandstorsamlingar lö 29.10, lö 11.2 och lö 11.3 vid Korsholms kyrka, Adelcrantzgränden 1, Gamla Vasa. Samt deltar i 10 st gudstjänster, dop, begravningar, vigslar, konserter eller ungdomssamlingar i den lutherska kyrkan.

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid folkhälsan), efter skolan kl 15.10 - ca 16.40, mellanmål erbjuds.

*****

 

 

Skriftskolelever i Larsmo sommaren 2022
Skriftskola vid stranden