Anmälningen till skriftskolan är avslutad (dead-line var 29.9). Skriftskolan börjar på Mikaelidagen, den 4 oktober med gudstjänsten som börjar kl. 11 i Korsholms kyrka! 

​​​​​​​Efter avslutad gudstjänst är det info-samling för konfirmander och föräldrar.

 

Ett brev till alla ungdomar födda 2006 (som tillhör Korsholms svenska församling) med mera information har blivit utsänt!

Skriftskolorna 2020 - 2021

 

*** Inga grupper har samlingar i oktober 2020 pga Corona situationen!

 

Vinterskriftskola (samlingar under vintern)

Vinterskriftskolan delas i 2 grupper, A och B gruppen.

Samlingar under slutet av 2020

A gruppen    

Ti 6.10

Ti 20.10  Inhiberad pga Corona

Ti 10.11

Ti 1.12

 

B gruppen

Ti 6.10

On 21.10  Inhiberad pga Corona

On 11.11

On 2.12

​​​​​​​

Samlingar tisdagar 15.10-16.45 efter skolan i Smedsby (Församlingsgården, Niklasv. 3).

Vi strävar till att erbjuda någon form av mellanmål vid varje samling.

CONFADOME dagar  kl 11 - ca 16.15

lördagarna 21.11, 6.2 och 20.3!

Samlingar på vårterminen 2021

A gruppen 19.1, 16.2 och 9.3

B gruppen 20.1, 17.2 och 10.3

- Läger 9-11.4.2021 i Larsmo,  (konfirmationsövning)

- Konfirmation 25.4.2021.

  • Kostnad 70€

 

* Vårskriftskola ÄNNU BRA MED PLATSER! (samma som vinter men med dagläger och några samlingar på våren istället för weekendläger).

 

- Samlingar vissa tisdagar kl 15.10-16.45 efter skolan i Smedsby (församlingsgården, Niklasv. 3)

- Följande tisdagar på höstterminen: 6.10, 20.10  Inhiberad pga Corona, 10.11 och 1.12,  på vårteminen 2021:  19.1, 16.2, 9.3, 30.3, 20.4 och 11.5.   

- Dagläger: lö 22.5, sö 23.5 kl 10-16 (= inget övernattningsläger).

- Konfirmation: 8.8. 

- Kostnad 30€

 

* Digi skriftskola  ÄNNU BRA MED PLATSER! (Lan-party weekend)

 

- Samlingar vissa måndagar på höstterminen: 12.10, 26.10 Inhiberad pga Corona, 16.11, 7.12, 12.12 och på vårterminen: 11.1, 1.2, 1.3 och 29.3, kl 15.10-16.30 efter skolan i   Smedsby (församlingsgården, Niklasv 3)

- LAN-party, läger 19-21.2.2021.

- Konfirmation 18.4.2021.

- Kostnad 30€

 

* Sommarskriftskola   ÄNNU BRA MED PLATSER! (Läger i Larsmo)

- Färre samlingar under vintern (två följande i Smedsby församlingsgård kl 15.10-16.45 i höst: 5.10, 9.11 och på vårterminen: förmiddagar kl 11-16 följande dagar: 8.6, 9.6 och 10.6

- Läger i Larsmo: 14-18.6.2021.

- Konfirmation 8.8.2021.

- Kostnad 160€

 

 

- Alla skriftskolor deltar i tre Confadome-dagar under vinterhalvåret, lördagarna 21.11, 6.2 och 20.3!

 

- Dessutom bör skriftskoleleverna delta i tio gudstjänster, musiktillfällen eller Korsholms församlings ungdomssamlingar under vinterhalvåret (genom att delta på tre Confadome-tillfällen får man tre besök till godo) så sju samlingar förutom detta.

 

* OBS! I Korona-tider vill vi påpeka att datum och läger är en plan, men planen kan ändras baserat på hur Covid-19 utvecklas under årets gång. Skriftskolorna 2019-2020 ändrades t.ex. från läger till dagläger pga pandemin.

 

Mer info på kommande!

 

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Foto från konfirmation sommaren 2017 i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i sommarskrud

Tag kontakt

Tf. kyrkoherde och Tf. kaplan
Korsholms svenska församling