Korsholms svenska församling ordnar 2023-2024 fyra skriftskolor:

 

Sommarskriftskola (ansvarig ledare Tommy Rannanpää, tel 0400 706 576) 

Det ordnas nästa sommar TVÅ läger efter varandra eftersom antalet anmälningar var så många.

Sommar A: 10 - 14.6.2024

Sommar B: 14 - 18.6.2024

Samlingar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3 enligt följande:

Sommar A

Lö    10.2           kl 14-17            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

Lö     23.3         kl 14-17            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

*       23.4         kl 18-19            FÖRÄLDRASAMLING, Församlingshemmet i Gamla Vasa

A gruppen läger 10.6-14.6     i Larsmo

Konfirmationsövning grupp  A  1.8  kl 18-19 i Korsholms kyrka, Gamla Vasa

Konfirmation grupp A  4.8 kl 11-12.30

 

Sommar B

Lö    10.2           kl 14-17            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

Lö     23.3         kl 14-17            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

*       23.4         kl 18-19            FÖRÄLDRASAMLING, Församlingshemmet i Gamla Vasa

B gruppen läger 14.6-18.6     i Larsmo

Konfirmationsövning grupp B  1.8   kl 19-20 i Korsholms kyrka, Gamla Vasa

Konfirmation grupp  B  4.8   kl 14-15.30

 

Sommarskriban har bara några samlingar under vinterhalvåret, och avslutas med ett läger vid Inremissionshemmet i  Larsmo i juni. (Man bor i 2-6 personers rum)

* Kostnad 160 €

* Konfirmation sö 4.8 kl 11 och kl 14.

 

*****

Vinterskriftskola  (ansvarig ledare Rune Lindblom, tel 044 704 4356)

Samlingar i Smedsby på måndagar under hösten och vintern. En weekend i Larsmo 8 - 10.3.2023. Kostnad 70 €

  • Samling Smedsby församlingsgård Niklasv. 3 om inte annat anges!

Må  15.1           kl 15.10-16.40  Samling

Må    5.2           kl 15.10-16.40  Samling

Lö    10.2           kl 10-13            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

*      20.2           kl 18-19            FÖRÄLDRASAMLING, Församlingshemmet i Gamla Vasa

Fr 8.3-Sö 10.3  kl 15-15            Skribaweeken i Larsmo

Må   18.3          kl 15.10-16.40  Samling

Lö     23.3         kl 10-13            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

Må   15.4          15-16.30          Kompletteringsdag för dem som varit borta

To    25.4           18-19                 Konfirmationsövning, Korsholms kyrka, i Gamla Vasa

Lö    27.4           11-12.30          Konfirmation + fotografering

Förutom de gemensamma uppgifterna och Confadome-samlingarna har vinterskriftskolan också en övernattningsweekend vid Inremissionshemmet i Larsmo under våren. På läger har man lektioner, lekar, mat, och fritid genom hela dagen och avslutar med en av de andakter som är en viktig del av skriftskolan.

 

*****

Vårskriftskola  (ansvarig ledare Emilia Kontunen, tel 050 406 2356)  

Våren 2024

On    17.1          kl 15.10-16.40  Samling

On     7.2           kl 15.10-16.40  Samling

Lö    10.2           kl 10-13            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

*      12.3           kl 18-19           FÖRÄLDRASAMLING, Församlingshemmet i Gamla Vasa

On    20.3         kl 15.10-16.40  Samling

Lö     23.3         kl 10-13            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

Må   15.4          15-16.30          Kompletteringsdag för dem som varit borta

Fr      19.4 – Sö 21.4                   Dagläger i Gamla Vasa

To       2.5          18-19                 Konfirmationsövning, Korsholms kyrka, i Gamla Vasa

Sö       5.5          11-12.30          Konfirmation*  + fotografering

                                                          * OBS!   Konfirmationstiden ändrad från tidigare meddelade kl 14 till kl 11!

Dagläger i Gamla Vasa 19 - 21.4.2024.

Kostnad 30€

Konfirmation sö 5.5 kl 14.

Vårskriftskolan fungerar som vinterskriftskolan med träffar i Smedsby under vintern och våren. Men i stället för ett övernattningsläger har vårskriban ett två dagars dagläger på kyrkbacken i Gamla Vasa (utan övernattning).

 

*****

Digiskriftskola  (ansvarig ledare Tommy Rannanpää, tel 0400 706 576)

Höstens samlingar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3

Digi

Ti    16.1            kl 15.10-16.40  Samling

Ti      6.2            kl 15.10-16.40  Samling

Lö    10.2           kl 10-13            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

*      12.3           kl 18-19           FÖRÄLDRASAMLING, Församlingshemmet i Gamla Vasa

Ti     19.3           kl 15.10-16.40  Samling

Lö     23.3         kl 10-13            Confadome,  Församlingshemmet i Gamla Vasa

Må   15.4          15-16.30          Kompletteringsdag för dem som varit borta

Fr     19.4 – Sö 21.4                    Dagläger/Lan-Läger i Gamla Vasa

To       2.5          18-19                 Konfirmationsövning, Korsholms kyrka, i Gamla Vasa

Sö    5.5       kl 11             Konfirmation

Digiskriban har endera LAN-party läger eller ett dagläger (19 - 21.4) enligt deltagarnas önskemål.

Kostnad 30 €

Konfirmation sö 5.5 kl 11.

Digiskriban har samlingar genom vintern i Smedsby liksom vinter- och vårskriftskolorna, men fokuserar lite mer på den digitala världen. I stället för traditionellt läger har man möjlighet att delta i ett LAN-läger med övernattning på kyrkbacken i Gamla Vasa.

 

****

ALLA konfirmander deltar i tre Confadome konfirmandstorsamlingar lö 7.10, lö 10.2 och lö 9.3 vid Korsholms kyrka, Adelcrantzgränden 1, Gamla Vasa. Samt deltar i 10 st gudstjänster (dop, begravningar, vigslar, konserter eller ungdomssamlingar i den lutherska kyrkan räknas också till godo).

De vanliga samlingarna hålls i Smedsby församlingsgård, Niklasv. 3 (huset bredvid folkhälsan), efter skolan kl 15.10 - ca 16.40, mellanmål erbjuds.

Observera, att vi har begränsat med platser per skriftskola. Det ryms med 24 konfirmander per grupp, men man kan vid anmälningen också ange ett andra alternativ dit man helst önskar om man inte ryms med i sitt första val.

 

 

Skriftskolelever i Larsmo sommaren 2022
Skriftskola vid stranden