Porten in till gården vid Korsholms kyrka

Välkommen med i vår verksamhet!

Att delta i församlingens verksamhet är gratis, om inte annat särskilt nämns. Du kan delta ensam, med familj eller med vänner.