Släktforskning

Vid Pastorskansliet i Gamla Vasa kan man hämta nyckeln till släktforskarrummet

Kom ihåg att ringa Pastorskansliet, tel 0400 415008, på förhand och fråga om tiden passar.

 

Korsholms kyrka och klockstapeln
Korsholms kyrka sett från Adelcrantzgränd (från öster)
Är du intresserad av släktforskning? Läs mera här
Släktforskarrummet i flygeln till vänster, ingång från gården
Korsholms kyrka, sedd från väster. Släktforskarrummet finns i flygeln till vänster, med ingång från gården.
Porten in till gården vid Korsholms kyrka