Nallar sitter bänkade vid ett matbord

Barn och familj

Våra Föräldra-barn grupper

- I Smedsby församlingsgård. Samling varje fredag kl 9.30 – 11.00. Adress: Niklasvägen 3. Välkommen!

 

- I Karperö, Carpella Strandlid. Samling varannan onsdag (jämna veckor) kl. 9.30 - 11. Adress: Karperövägen 526. Välkommen!

 

- I Tölby Hembygdsgård. Samling varannan onsdag  (udda veckor) kl. 9.30-11. Adress: Nissustået 6, Tölby. Välkommen!

Kom när det passar er bäst! Fri lek och pyssel, kaffe eller saft med dopp och sångstund. :-)

 

 

 

 

 

Dagklubben:

Tycker ert barn om att sjunga, pyssla, leka med andra barn m.m. I så fall kan församlingens dagklubb vara ett alternativ för er familj.

Församlingens dagklubbar är till för 3-5 åringar. Målet är att stöda barnets individuella och sociala utveckling på det sätt som motsvarar barnets ålder och förutsättningar, samt att stöda familjen i barnets kristna fostran.

Leken är barnets sätt att lära och träna olika färdigheter och därför förekommer både fri lek och ledd lek tillsammans i grupp. Sång, rytmik och rörelse hör också till dagsprogrammet. Aktiviteter som utvecklar barnets känsla för färg och form hjälper dem att uttrycka sina upplevelser. Stillhet under samtal och berättelser är viktigt för barnet och ger en upplevelse av gemenskap och samhörighet.

3-åringarna samlas tisdagar och torsdagar kl. 9-11

4-5 åringarna samlas tisdagar och torsdagar kl. 12-15.

Dagklubbarna samlas i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3.

 

Lediga platser finns i dagklubben, anmälningar per telefon 044-3560531 / 044-7129425 och via email sanna.saarela@evl.fi

 

 

 

 

Församlingens sånggrupper för barn och unga.

  • Lilla barnkören (ca 1-5 åringar) i musiksalen (södra flygelbyggnaden, bredvid Korsholms kyrka), ons. kl. 17.30-18.00. Ledare: Alma Westerlund
  • Körskola, förskolan – åk 3 i Sockenstugan (bredvid Korsholms kyrka, ons. kl. 17.30-18.10. Ledare: Susanne Westerlund
  • Barn- och ungdomskören Germivox, från åk 4 i Sockenstugan (bredvid Korsholms kyrka), to. kl. 17.30 – 18.30. Ledare: Susanne Westerlund *)
*) Efter Barn- och ungdomskören Germivox kan deltagarna gå till Tjaueli – öppet hus.  Det är en fri  samling för barn och ungdomar i ungdomsutrymmet, ingång vid Musiksalen (södra flygelbyggnaden) torsdagar kl. 18.00-20.30. Mysrum, datorer, instrument.

Ledare: Ungdomsarbetsledare Tommy ”Ransu” Rannanpää.

Lilliputti-tåget i Smedsby i september 2019
Lilliputti-tåget i Smedsby sept. 2019
Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm
YouTube-video