Höst-barn

Barn och familj

Ni får gärna följa oss på Instagram:

Barn & familj Korsholms svenska församling (om du trycker på den blåa länken, så kommer du direkt till rätt sida på Instagram)

 

Samlingarna sker enligt följande: 

 

- I Smedsby församlingsgård. Samling varje fredag kl 9.30 – 11.00. Adress: Niklasvägen 3. Startar 2.9.2022 Välkommen!

- I Karperö, Carpella Strandlid. Samling varannan onsdag (jämna veckor) kl. 9.30 - 11. Adress: Karperövägen 526. Startar 24.8.2022 Välkommen!

- I Tölby Hembygdsgård. Samling varannan onsdag  (udda veckor) kl. 9.30-11. Adress: Nissustået 6, Tölby. Startar 31.8.2022 Välkommen! 

 

Kom när det passar er bäst! Fri lek, kaffe / saft med dopp :)

 

Henna 044 7129425 och Sanna 044 3560531

 

 

Barnverksamheten har startat för i höst, men ännu ryms två små 2-3 åringar med!

 

Gruppen samlas varje tisdag och torsdag kl 9 - 11 i Smedsby församlingsgård.

För info och anmälan kontakta Henna, tel 044 712 9425 eller Sanna 044 356 0531.

 

Två små flickor kramas

 

Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm