Korsholms kyrka i kvällsljus med blå himmel

Välkommen med i vår gruppverksamhet för vuxna!

Vi har bl.a. Bönegrupp, körer, Missionssyförening och FDUV samtalsgrupp.

 

Bönegruppen samlas på tisdagar kl 18 i Smedsby församlingsgård, i Gröna Rummet. Kontaktperson för Bönegruppen är Ingmari Björkstrand.

Missionssyföreningen samlas på måndagar  kl 13 i Smedsby församlingsgård, i rum Glöd. Kontaktperson för Missionssyföreningen är Birgit Collander.

Karaträffar ordnas varannan tisdag kl 13 i Smedsby församlingsgård, i Gröna Rummet. Ledare är Rune Lindblom.

 

 

Du är också varmt välkommen med som frivillig i vår verksamhet. Vi behöver bl.a. textläsare, kyrkvärdar, nattvardsassistenter och kaffekockar. Ta kontakt med vår kaplan Rune Lindblom!

Smedsby församlingsgård
Smedsby församlingsgård

Tag kontakt

Kyrkoherde
Korsholms svenska församling
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa
Diakon, tjänstledig
Diakon
Korsholms svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantgränd 1
65380 Vasa
Ledande kyrkomusiker, tjänstledig
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Verksamhetsledare för Korsholms församlings musikskola. Ledig i regel måndagar och tisdagar.

Kyrkomusiker och t.f. verksamhetsledare för Korsholms församlings musikskola Korsholms musikskolas understödsförening r.f.
Korsholms svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Ledig vanligtvis måndagar och tisdagar