Korsholms kyrka i sommarskrud

Välkommen med i vår gruppverksamhet för vuxna!

Vi har bl.a. Bönegrupp, Karaträff, många olika körer, MissionssyföreningDUV samtalsgrupp, pensionärskretsar i flera byar i samarbete med Vuxeninstitutet i Korsholm.

Du är också varmt välkommen med som frivillig i vår verksamhet. Vi behöver bl.a. textläsare, kyrkvärdar och kaffekockar. Ta kontakt med kyrkoherde Berndt Berg
Smedsby församlingsgård
Smedsby församlingsgård
Diakon
Niklasvägen 3
65610 Korsholm

Mottagning i Smedsby församlingsgård tisdagar och torsdagar kl. 9.00-11.00

Tf. församlingspastor
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Ledig i regel torsdagar och fredagar

Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.

 

Kaplan
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Tack till alla som röstat, till alla kandidater, till alla som arbetat för en öppen och demokratisk kyrka.