Kyrkan i Töstamaa

Mission

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Idag förverkligas Jesu dop- och missionsbefallning på många olika sätt världen över. Evengeliet hittar nya vägar att nå ut till nya folk och alla kristna får bidra på något sätt.

Inom Korsholms svenska församling stöder vi arbetet via Finska missionssällskapet och Slef. Här kan du hitta några exempel på hur du kan understöda arbetet genom FMS. Vår församlings medarbetare i utlandet är Judy och Håkan Granberg som för tillfället jobbar i Hong Kong och Kina samt Tua och Torsten Sandell som jobbar i Istanbul.

I vår församling verkar också en Missionssyförening. Varannan måndag (jämna veckor) kl. 13-15 samlas man i Smedsby församlingsgård, i rum Glöd (dörr E). Brev, kaffe, handarbete och lotterier (till förmån för missionen) kan stå på agendan en mådagseftermiddag. Kontaktperson är Barbro Forsman.

Välkommen med!

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Diakon
Niklasvägen 3
65610 Korsholm

Mottagning i Smedsby församlingsgård tisdagar och torsdagar kl. 9.00-11.00

Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.

 

Diakon, tjänstledig