Kyrkan i Töstamaa

Mission

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Idag förverkligas Jesu dop- och missionsbefallning på många olika sätt världen över. Evengeliet hittar nya vägar att nå ut till nya folk och alla kristna får bidra på något sätt.

Inom Korsholms svenska församling stöder vi arbetet via Finska missionssällskapet och Slef. Här kan du hitta några exempel på hur du kan understöda arbetet genom FMS. Vår församlings medarbetare i utlandet är Judy och Håkan Granberg som för tillfället jobbar i Hong Kong och Kina samt Tua och Torsten Sandell som jobbar i Istanbul.

I vår församling verkar också en Missionssyförening. Varannan måndag (jämna veckor) kl. 13-15 samlas man i Smedsby församlingsgård, i rum Glöd (dörr E). Brev, kaffe, handarbete och lotterier (till förmån för missionen) kan stå på agendan en mådagseftermiddag. Kontaktperson är Barbro Forsman.

Välkommen med!

Vill du understöda församlingens missionsarbete?

Finska Missionssällskapets MobilePay-nummer för KORSHOLMS SVENSKA FÖRSAMLING är: 17632 

Det går också att betala in på Finska Missionssällskapets konto: FI38 8000 1400 1611 30, ref.nr. 4 074759 002222 567

 

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020-2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

 

 

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Tag kontakt

Diakon
Niklasvägen 3
65610 Korsholm

Mottagning i Smedsby församlingsgård tisdagar och torsdagar kl. 9.00-11.00

Diakon, vikarie
Korsholms svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantgränd 1
65380 Vasa
Diakon, tjänstledig