Kyrkan i Töstamaa

Mission

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Idag förverkligas Jesu dop- och missionsbefallning på många olika sätt världen över. Evengeliet hittar nya vägar att nå ut till nya folk och alla kristna får bidra på något sätt.

Inom Korsholms svenska församling stöder vi arbetet via Finska missionssällskapetÖppna länk i ny flik och SlefÖppna länk i ny flik. Här kan du hitta några exempelÖppna länk i ny flik på hur du kan understöda arbetet genom FMS. Vår församlings medarbetare i utlandet är Anna-Lena Särs (FMS) som arbetar i Senegal. Dessutom stöder vi Familjearbetet, påverkansarbetet samt HIV- och Aidsarbete i Nepal. Våra medarbetare för SLEF är Tua och Torsten Sandell som jobbar i Istanbul.

Från och med 2021 stöder församlingen också Magnus och Gunilla Riska som via Såningsmannen arbetar i Etiopien.

I vår församling verkar också en Missionsgrupp Varannan måndag (jämna veckor) kl. 13-15 samlas man i Smedsby församlingsgård, i rum Glöd (dörr E). Brev, kaffe, handarbete och lotterier (till förmån för missionen) kan stå på agendan en mådagseftermiddag. Kontaktperson är Anette Wollsten-Håkans.

Välkommen med!

Vill du understöda församlingens missionsarbete?

Finska Missionssällskapets MobilePay-nummer för KORSHOLMS SVENSKA FÖRSAMLING är: 17632 

Det går också att betala in på Finska Missionssällskapets konto: FI38 8000 1400 1611 30, ref.nr. 4 074759 002222 567

 

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020-2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

*****

Du kan också stöda SLEF genom MobilePay: 41523

Eller till konto: FI45 4055 1120 0020 96, ref. nr. 16430140211465

 

Insamlingstillstånd: RA/72017/1164 (förutom Åland!)

 

På bilden Anna-Lena Särs

Tag kontakt

Diakon
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantgränd 1
65380 Vasa