Kyrkoherde Mats Björklund är kontaktperson för vår församlings vänförsamlingsarbete. Vår officiella vänförsamling finns i Tõstamaa i Pärnu prosteri i Estland. Vi har också kontakter till Karelens lutherska kyrka och församlingarna i Lahdenpohja och Sordavala.

Här kan du läsa mer om vänförsamlingsverksamhet

Tõstamaa församling är vår estniska vänförsamling.

Sedan 1990-talet har vi en egen vänförsamling i Estland. Tõstamaa församling finns västerut från Pärnu och Tõstamaa gränsar till Riga-bukten. Församlingens präst heter Tiina Janno och hon är också präst i Varbla församling, som ligger mellan Tõstamaa och Pärnu. Eftersom de övriga svenska församlingarna i Korsholm också har egna vänförsamlingar i Pärnutrakten, så har vi genom åren ordnat många gemensamma resor till våra vänförsamlingar. Den senaste resan ordnades i slutet av maj 2018 tillsammans med Korsholms svenska församlings kyrkokör. Som vanligt blev vi mycket väl mottagna.

Tõstamaa kyrka fyller inkommande höst 250 år och vi kommer givetvis att uppmärksamma de festligheterna bland annat genom att några representanter för vår församling kommer att besöka Tõstamaa i samband med jubiléet. Kyrkan var i början av 1990-talet i dåligt skick och kyrktornet hade rasat i samband med grävningsarbeten under sovjettiden. Vi har genom åren på olika sätt hjälpt till med upprustningsarbeten vid kyrkan och Tõstamaa församling har gjort vad de kunnat med små resurser för att rusta upp kyrkan. Den är i användbart skick men saknar uppvärmning.

Korsholms svenska församling understöder Tõstamaa församling med ett årligt understöd som riktas till avlöningen av präst och kantor. Dessutom bär vi upp kollekter och tar emot donationer, som riktas till verksamheten i vår vänförsamling.

Vår församling har en arbetsgrupp som upprätthåller kontakterna till vänförsamlingen.