Gudstjänster och samlingar

I Korsholms kyrka på Kyrkbacken i Gamla Vasa (Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa) hålls i regel gudstjänst varje söndag och helgdag kl. 11.00.

I Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3, 65610 Korsholm) hålls högmässa i allmänhet  2. och 4. söndagen i månaden kl. 13.00.

Vid större högtider ordnas kyrktaxi, se även annonsering i Vasabladet eller Kyrkpressen. Meddela pastorskansliet om du vill åka kyrktaxi. Kyrktaxin är gratis.

Klockstapeln vid Smedsby församlingsgård i vinterskrud
Smedsby församlingsgård, vinter

Tag kontakt

Församlingspastor
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa
t.f. Ledande kyrkomusiker
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Ett ensamt ljus som brinner.

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen är en ljushögtid där vi minns hur Maria, 40 dagar efter födseln, bar fram Jesus i templet.

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året.

Kyndelsmässodagen firas den 2 februari eller söndagen därefter. Om det då är fastlagssöndag, så firas kyndelsmässodagen en vecka tidigare.