Juni 2020

1-3.6    Sommarklubben             

7.6       Treenighetsdagens gudstjänst kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby församlingsgård. Rune Lindblom, Nordqvist-Källström

14.6     Gudstjänst kl 11 i Korsholms kyrka och högmässa kl 13 i Smedsby fg. Lindblom, Nordqvist-Källström

17.6     Sommarallsång (i Smedsby församlingsgård). Lindblom, Nordqvist-Källström, Westerlund samt en sånggrupp. Bandad och sänds den dagen!

20.6     Midsommardagens gudstjänst kl 11 i Korsholms kyrka. Lindblom, Nordqvist-Källström

21.6     Högmässa kl 13 i Smedsby församlingsgård. Lindblom, Nordqvist-Källström

28.6    Gudstjänst kl 11 i Korsholms kyrka och kl 13 i Smedsby fg. Lindblom, Nordqvist-Källström

Juli 2020

5.7       Gudstjänst kl.11 i Korsholms kyrka. LFF-predikant, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

5.7       Sommarallsång kl. 18 (i Toby byagård). Lindblom, Nordqvist-Källström, Nordqvist-Källström samt en sånggrupp. Bandad och sänds den dagen

12.7     Gudstjänst kl 11 i Korsholms kyrka och

12.7     Högmässa kl 13 i Smedsby fg. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

19.7     Gudstjänst kl.11 i Korsholms kyrka. Vesterlund, S. Westerlund

26.7     Gudstjänst kl 11 i Korsholms kyrka och

26.7     Högmässa kl 13 i Smedsby fg. Vesterlund, Westerlund

Augusti 2020

2.8        Konfirmationsmässa kl.11 i Korsholms kyrka. Ruth Vesterlund, S. Westerlund

2.8        Konfirmationsmässa kl.15 i Korsholms kyrka. Ruth Vesterlund, S. Westerlund

9.8        Konfirmationsmässa kl 11 i Korsholms kyrka. R. Lindblom, R Vesterlund, S. Westerlund

9.8        Konfirmationsmässa kl 14 i Korsholms kyrka. R. Lindblom, R Vesterlund, S. Westerlund

16.8      Gudstjänst kl.11 i Korsholms kyrka. Lindblom, Westerlund

16.8      Högmässa kl.13 i Smedsby församlingsgård. Lindblom, Westerlund

16.8     Musik i augustikvällen. Servering från kl 19.30 i Sockenstugan. Programmet börjar kl 20.20 i kyrkan Åsa Dalkarl-Gustafsson, tvärflöjt. Andakt. Fritt inträde. Kollekt till förmån för musikskolans verksamhet.

23.8     Högmässa med kyrkoherdens avskedspredikan kl 11 i Korsholms kyrka. Berg, Nordqvist-Källström. Kyrktaxi.

23.8     Musik i augustikvällen. Servering från kl 19.30 i Sockenstugan. Programmet börjar kl 20.20 i kyrkan. Adelcrantz blockflöjtsensemble. Andakt. Fritt       

            inträde. Kollekt till förmån för musikskolans verksamhet.

28.8      Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat

30.8      Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka. Lindblom, Nordqvist-Källström

30.8      Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård. Lindblom, Nordqvist-Källström

30.8      Musik i augustikvällen. Servering från kl 19.30 i Sockenstugan. Programmet börjar kl 20.20 i kyrkan. Kvevlax kyrkokör, dir. Rodney Andrén, Kvevlax                   sångkör, dir. Simon Granlund. Andakt. Fritt inträde. Kollekt till förmån för musikskolans verksamhet.