KORSHOLMS SVENSKA FÖRSAMLING - VALRESULTATET 2022

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda och röstetal

Ordinarie:

Kerstin Lång, 83 

Peter Back, 40

Jonas Wikström, 40

Mikael Fredman, 29

Ann-Marie Granholm, 27

Anna-Karin Lärka, 24

Henrik Ingo, 22

Rune Särs, 20

Yngve Lithén, 19

Marcus Beijar, 17

 

Ersättare:

Elvis Ahlgren, 8

Mikaela Mattlar, 6

 

Församlingsrådet

Invalda och röstetal

Kerstin Lång, 69

Julia Järveläinen, 40

Ann-Marie Granholm, 29

Peter Back, 27

Mikael Fredman, 26

Henrik Ingo, 25

Mikael Ventin, 23

Rune Särs, 22

Yngve Lithén, 16

Johanna Nystrand, 15

Mia Koski, 11

Mikaela Mattlar, 10

 

Ersättare:

Anna-Mari Bäckman, 8

Elvis Ahlgren, 6

Gun-Viol Skoglund, 5

Anette Wollsten-Håkans, 4