MEGAFEST   Evenemang för ÅK 7  10.11, TIK TOK tävling mm.

Ordnas i Samarbete med Kvevlax, Solf och Replots församlingar.

Anmälning behövs i förväg.

 

Hjälpledarskolning 14.9.2021 kl 15.10-16.15 i Smedsby församlingshem, Niklasv 3. för dig som vill utveckla dig själv och bli en hjälpledare, som får delta på läger och kan få ansvarsuppgifter inom ungdomsarbetet.

 

 

Grillkväll "VINTER GARDEN-PARTY" 25.11 kl 19-20.30   Ungdomsgården i Gamla Vasa, bredvid Korsholms kyrka, riktat till tonåringar!

 

Utomhusbelysning

 

 

BOB (Bibel o Bön) för tonåringar ordnas tillsammans med Vasa Svensdka församling i Sundom prästgård. Följande lördagar  30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11  kl 14

 

Musik, se körer för körverksamhet!

Ungdomar sitter framför datorer
LAN i ungdomsutrymmet