Hjälpledarskolning hålls i Smedsby församlingshem, Niklasv 3. för dig som vill utveckla dig själv och bli en hjälpledare, som får delta på läger och kan få ansvarsuppgifter inom ungdomsarbetet.

 

 

Utomhusbelysning

 

 

BOB (Bibel o Bön), diskussion o fördjupning för tonåringar ordnas tillsammans med Vasa Svensdka församling i Sundom prästgård. Följande lördagar  13.11, 20.11, 27.11  kl 14

 

Musik, se körer för körverksamhet!

Ungdomar sitter framför datorer
LAN i ungdomsutrymmet