Hjälpledarskolning 

 

hålls i Smedsby församlingsgård (Niklasv 3), och är för dem som vill utveckla sig själv och bli en hjälpledare. "Hjälppisar" får delta i konfirmationsläger och kan även få ansvarsuppgifter inom ungdomsarbetet.

 

Hjälpledar-skolningen hade en preliminär samling  3.5 kl 15.10 i Smedsby församlingsgård. I höst börjar skolningen officiellt 23.8 kl 15.10.

 

Youtube-utbildning

 

En Youtube-utbildning hölls 5.5 kl 15.10-18.00 i Gamla Vasa 

 

 

För mera information, kontakta ungdomsledaren Tommy Rannanpää!

 

 

 

 

 

Musik, se körer för körverksamhet!

Ungdomar sitter framför datorer
LAN i ungdomsutrymmet