Bönegruppen

Bönegruppen samlas i Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3, 65610 Korsholm) på tisdagskvällar kl. 19-21 till bön,  diskussioner och bibelläsning. Välkommen till bönegruppen!

 

Karaträffen - bara för män

Ibland behöver män bara få träffas sinsemellan. Dricka kaffe, äta bulla, och prata om vad som är viktigt eller annars bara intressant. Det som pratas i karagruppen stannar i karagruppen. Det här är bästa broder gemenskap som finast - uppriktigt, ärligt och äkta. Eller en chans att bara sitta med en kaffekopp och lyssna på de andra. Intressanta gäster och gott samtal. Karaträffen i Smedsby församlingsgård varannan tisdag kl. 13-15. Välkommen med! 

 

Missionssyföreningen

Varannan måndag (jämna veckor) kl. 13.30-15.30 samlas Missionssyföreningen i Smedsby församlingsgård, i rum Glöd (dörr E). Brev, kaffe, handarbete och lotterier (till förmån för missionen) kan stå på agendan en mådagseftermiddag.

 

Våra körer

Vi har flera körer för vuxna; Korall-kören, Kammarkören Psallite, Kör för alla och Sångarglädje. Här finns mera info Välkommen med i vår gemenskap!

 

(Kör för alla)

DUV - Samtalsgruppen

Samlas ojämna veckor, på tisdag, kl. 18.30-20.00 i Smedsby församlingsgård på Niklasvägen 3. Vi umgås, pysslar och pratar om vad som hänt sen sist. Vi gör också ett par utfärder per år. Välkommen med!

Frågor? Kontakta diakon Sandra Mörk

Ljus på altaret i Smedsby församlingsgård
Klockstapeln vid Smedsby församlingsgård i höstskrud

Ett frukostbord med kaffe och juice samt en människa som läser bibeln.

Söndag är vilodag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen. Bibeln talar om vilan som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de första kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.”
1 Mos 2:2–3

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.