Kollekten på julafton i år går till Kyrkans utlandshjälp. Kyrkans Utlandshjälp erbjuder oss möjligheten att ge En Annorlunda Gåva, dvs en immateriell gåva som glädjer både en vän och dem som bor i u-länder.

Mera om insamlingen kan du läsa på Kyrkans Utlandshjälps hemsida:

https://www.toisenlainenlahja.fi/sv/