Gemensamt Ansvar 2022

 

Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. Insamlingen inleds 6.2.2022.

De ungas nöd doldes bakom masken. Nu behövs vår hjälp. Insamlingen Gemensamt Ansvar kör igång, nu ännu mer aktuell än någonsin, på temat:

BIDRA TILL MIN MORGONDAG

Psykiska problem och utmattning ökar nu kraftigt bland unga. Pandemitiden har lämnat sina spår hos den uppväxande generationen och alldeles för många av dem har det svårt och behöver hjälp. Vi måste reagera på de ungas nöd nu.

Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Vi får inte lämna de unga ensamma. Temat för årets Gemensamt Ansvar-insamling, BIDRA TILL MIN MORGONDAG, lyfter fram de ungas nöd och deras känsla av hopplöshet.

Gemensamt Ansvar innebär att vi alla tillsammans bär ansvar för våra barn och unga. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida. Gemensamt Ansvar 2022 samlar in medel för verksamhet som ska engagera fler närvarande vuxna i de ungas vardag. Vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sårbara känslor och ge stöd och handledning i svåra stunder.

Med hjälp av insamlingen skapar vi en framtid och hopp för ensamma och mobbade barn och unga som just nu kämpar med olika slags svårigheter i livet. Var och en av oss kan vara svaret på de ungas nöd. Tack för att du är med och ger barn och unga en ljusare framtid.

Du kan stöda insamlingen genom att ge en donation via nätbanken eller Mobilepay:

 

Nätbetalning

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webben.

 

Mobilepay

Om du betalar med Mobilepay är vår nummer 60133

 

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41

Nordea: FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Kyrktjänst rf/Gemensamt Ansvar.

Genom att ange referensnummer 305297 styrs 20 % av medlen till Korsholms svenska församling!

 

Insamlingstillstånd RA/2020/639 beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen.

Bidra till min morgondag