Gemensamt Ansvar 2023

Temat för Gemensamt Ansvar 2023 är Unga i en våldsam värld. De insamlade medlen går till att lösa konflikter och förebyggande av våld bland unga. Insamlingen inleds 5.2.

40% av de insamlade medlen används i Finland. Hälften av det går till den egna församlingen. Och andra hälften till Stationens barn r.f. (Aseman Lapset). De använder medlena till arbete för att reda ut långvariga och omfattande mobbningsfall genom K-0- verksamheten samt genom gatumedling, där medlarna är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och utbildning av yrkespersoner till medlare och experter på att förebygga våld. https://asemanlapset.fi/sv/

60% av de insamlade medlen  går till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond, och används för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden. Via KUH:s katastroffond når nödhjälpen snabbt fram dit nöden är som störst. Humanitär hjälp behövs i nödsituationer orsakade av plötsliga eller särskilt utdragna naturkatastrofer eller till följd av krig och kriser. https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/

 

Donera

Nätbetalning

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webben.

Mobilepay

Om du betalar med Mobilepay är vår församlings nummer 60133

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41

Nordea: FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Gemensamt Ansvar.

Genom att ange referensnummer 305297 styrs 20 % av medlen till Korsholms svenska församling!

Insamlingstillstånd RA/2020/639 beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen.