Stöd och hjälp

Inom diakonin är vårt mål att uppsöka, lindra och motverka människors nöd och lidande. Vi respekterar människan och ser henne både som en individ och som en del av ett större sammanhang. Genom diakonimottagning, hembesök, själavård, gruppverksamhet och stödjande funktioner försöker vi hjälpa människan mitt i hennes svårigheter. Vi diakoniarbetare finns till för alla åldersgrupper och vi verkar under tystnadsplikt.

Vi finns till för Dig!

Det är inte enbart vi tjänsteinnehavere som utövar diakoni. Kallelsen att gå i Jesu fotspår, att hjälpa fattiga, sjuka och utslagna (både här hemma och utomlands), lyssna på dem, bota, hjälpa och förkunna förlåtelsen budskap gäller varje kristen. Talkoarbete, givmildhet, grannhjälp och gästfrihet är lika mycket uttryck för kärlek till medmänniskan som den organiserade församlingsdiakonin.

 

 

 

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

  • vid plötslig livsförändring
  • då du känner dig ensam,
  • vid problem i relationer
  • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris

 

Vi verkar under tystnadsplikt och finns till för dig.

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt. 

 

Vi finns till för varandra!

Diakoni mottagningen är öppen tisdag och torsdag kl 9-11. Ta gärna kontakt.

DIAKONIMOTTAGNINGEN ÄR STÄNGD TORSDAGEN DEN  23.1.2020. ÖPPET NORMALT 28.1.2020

 

Diakon Hanna-Maria Hakala

hanna-maria.hakala@evl.fi

Tel: 044 322 6707

 

Diakon Sandra Mörk

sandra.mork@evl.fi

Tel: 044 356 0530

 

Diakonimottagningen finns i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

 

 

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Höstblommor utanför Korsholms kyrka
Ett bord med med förbönsstenar; tack, hjälp och förlåt. Även visitkort med kontaktuppgifter till diakonerna
Bord för att presentera församlingens diakoni på Må Bra-mässan i Botniahallen, september 2018
YouTube-video
YouTube-video