Stöd och hjälp

Inom diakonin är vårt mål att uppsöka, lindra och motverka människors nöd och lidande. Vi respekterar människan och ser henne både som en individ och som en del av ett större sammanhang. Genom diakonimottagning, hembesök, själavård, gruppverksamhet och stödjande funktioner försöker vi hjälpa människan mitt i hennes svårigheter. Vi diakoniarbetare finns till för alla åldersgrupper och vi verkar under tystnadsplikt.

Vi finns till för Dig!

Det är inte enbart vi tjänsteinnehavere som utövar diakoni. Kallelsen att gå i Jesu fotspår, att hjälpa fattiga, sjuka och utslagna (både här hemma och utomlands), lyssna på dem, bota, hjälpa och förkunna förlåtelsen budskap gäller varje kristen. Talkoarbete, givmildhet, grannhjälp och gästfrihet är lika mycket uttryck för kärlek till medmänniskan som den organiserade församlingsdiakonin.

Vi finns till för varandra!

Diakonismycket
- tro, hopp & kärlek

SMEDSBY FÖRSAMLINGSGÅRD, Niklasvägen 3

Mottagnings- och telefontider:  Tisdag och torsdag kl. 9.00-11.00

Diakon Hanna-Maria Hakala, tel.  044-322 6707, Kontaktuppgifter

Diakon Li Ollil-Nylund, tel. 044-356 0530, Kontaktuppgifter

 

YouTube-video

Välkommen med i vår gemenskap:

Vi har många grupper som träffas regelbundet. Här kan du läsa mer om dem Välkommen!

 

Altaret i Smedsby församlingsgård med krucifix och två ljus
Altaret i Smedsby församlingsgård
Diakonismycket
YouTube-video