Stöd och hjälp

Inom diakonin är vårt mål att uppsöka, lindra och motverka människors nöd och lidande. Vi respekterar människan och ser henne både som en individ och som en del av ett större sammanhang. Genom diakonimottagning, hembesök, själavård, gruppverksamhet och stödjande funktioner försöker vi hjälpa människan mitt i hennes svårigheter. Vi diakoniarbetare finns till för alla åldersgrupper och vi verkar under tystnadsplikt.

Vi finns till för Dig!

Det är inte enbart vi tjänsteinnehavere som utövar diakoni. Kallelsen att gå i Jesu fotspår, att hjälpa fattiga, sjuka och utslagna (både här hemma och utomlands), lyssna på dem, bota, hjälpa och förkunna förlåtelsen budskap gäller varje kristen. Talkoarbete, givmildhet, grannhjälp och gästfrihet är lika mycket uttryck för kärlek till medmänniskan som den organiserade församlingsdiakonin.

Vi finns till för varandra!

Diakonismycket
- tro, hopp & kärlek

SMEDSBY FÖRSAMLINGSGÅRD, Niklasvägen 3

Mottagnings- och telefontider:  Tisdag och torsdag kl. 9.00-11.00

Diakon Hanna-Maria Hakala, tel.  044-322 6707, Kontaktuppgifter

Diakon Li Ollil-Nylund, tel. 044-356 0530, Kontaktuppgifter

 

YouTube-video

VILL DU HJÄLPA TILL ATT SPRIDA JULGLÄDJE I KORSHOLM?

Diakonin i Korsholm svenska församling samlar in matvaror, hygienartiklar och julklappar till behövande i Korsholm.

Måndagen den 3.12.2018 kl 16-18 samlar vi in varorna och julklapparna i Smedsby församlinggård.

Vill du veta mera: /documents/6362822/7019581/julinsamling.pdf/3c195949-45f8-f203-f2f3-fc482ac67578

 

Välkommen med i vår gemenskap:

Vi har många grupper som träffas regelbundet. Här kan du läsa mer om dem Välkommen!

 

Ett bord med med förbönsstenar; tack, hjälp och förlåt. Även visitkort med kontaktuppgifter till diakonerna
Bord för att presentera församlingens diakoni vi Må Bra-mässan i Botniahallen, september 2018
YouTube-video