DIAKONIMOTTAGNING

Diakonimottagningen finns i Smedsby församlingsgård (ingång C), Niklasvägen 3, 65610 Korsholm.

Mottagningen är öppen tisdagar och torsdagar kl 9-11. (Om denna tid inte passar går det bra att komma överens om en annan tid, ta då kontakt via telefon eller mail.) 

 

Kontaktuppgifter:

 Hanna-Maria Hakala, diakon           Sandra Mörk, vikarierande diakon

 hanna-maria.hakala@evl.fi              sandra.mork@evl.fi

 Tel. 044 322 6707                                   Tel: 044 356 0530

 

Stöd och hjälp

Inom diakonin är vårt mål att uppsöka, lindra och motverka människors nöd och lidande. Vi respekterar människan och ser henne både som en individ och som en del av ett större sammanhang. Genom diakonimottagning, hembesök, själavård, gruppverksamhet och stödjande funktioner försöker vi hjälpa människan mitt i hennes svårigheter. Vi diakoniarbetare finns till för alla åldersgrupper och vi verkar under tystnadsplikt.

Vi finns till för Dig!

Det är inte enbart vi tjänsteinnehavere som utövar diakoni. Kallelsen att gå i Jesu fotspår, att hjälpa fattiga, sjuka och utslagna (både här hemma och utomlands), lyssna, bota, hjälpa och förkunna förlåtelsens budskap gäller varje kristen. Talkoarbete, givmildhet, grannhjälp och gästfrihet är lika mycket uttryck för kärlek till medmänniskan som den organiserade församlingsdiakonin.

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

  • vid plötslig livsförändring
  • då du känner dig ensam,
  • vid problem i relationer
  • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris

 

Vi verkar under tystnadsplikt och finns till för dig.

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt. 

 

Vi finns till för varandra!

 

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Diakonismycke

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

YouTube-video