Bemärkelsedagar

 

I Korsholms svenska församling uppmärksammar vi dem som under året fyller 70 och 75 år med en gemensam födelsedagsfest på våren. En motsvarande fest arrangeras på hösten för dem som fyller 80 och 85 år.

De som fyller 90 år och äldre besöks varje år i samband med födelsedagen och uppvaktas med antingen en blomma eller en bok!

Obs! På grund av Corona-pandemin och de restriktioner den har medfört, har vi från och med mars 2020 tyvärr inte kunnat genomföra vare sig födelsedagsfester eller hembesök. Istället har brev och kort sänds till de församlingsmedlemmar som fyllt 90 år eller mer. De har även gratulerats per telefon!

Rosenbukett