Begravningsenheten i Korsholms kyrkliga samfällighet sköter om:

 

Begravningar, gravar och gravskötsel

 

Angående dessa ärenden kontakta begravningsenheten, tel. 040 356 6398 (e-post: begravningsenheten.korsholm@evl.fi)

 

Avgifter för gravar och gravskötsel 1.1.2023 -
 

Gravar:


Kistgrav / plats 1 x 2 m (50 år)
Kommunmedlem: 107,00€
Icke kommunmedlem: 460,00€

Förlängning av gravrätt 25 år: 54,00€

Urnegrav / 1 x 1 m (50 år)
Kommunmedlem: 54,00€
Icke kommunmedlem: 246,00€

Förlängning av gravrätt 25 år: 27€

Sockel för gravsten per meter: 64,00€

Grävning och iståndsättning av kistgrav: 428,00€
Grävning och iståndsättning av urnegrav: 64€

Minneslund

Kommunmedlem: 128€

Icke kommunmedlem: 182€

Timarbete på begravningsplats: 56€/timme

 

Gravvårdsavtal

OBS! Sommarskötsel bör bokas senast 31.5!

 

Bevattning och skötsel 68,00 €

Skötsel med en sommarblomma 74,00 €

Skötsel med två sommarblommor 79,00 €

Skötsel med en sommarblomma och en höstljung 88,00 €

Skötsel med två sommarblommor och en höstljung 93,00 €

Tilläggspris på sommarskötsel som beställs efter 31.5. 30,00 €

 

5 åriga avtal: 5 års bevattning och skötsel 302,00 €

5 års avtal med en sommarblomma 328,00 €

5 års avtal med två sommarblommor 359,00 €

5 års avtal med en sommarblomma och en höstljung 406,00 €

5 års avtal med två sommarblommor och en höstljung 432,00 €

 

10 åriga avtal: 10 års bevattning och skötsel 635,00 €

10 års avtal med en sommarblomma 690,00 €

10 års avtal med två sommarblommor 756,00 €

10 års avtal med en sommarblomma och en höstljung 854,00 €

10 års avtal med två sommarblommor och en höstljung 909,00 €

 

Hyror för utrymmen


Församlingshemmet för minnesstund

Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 82€ 
Luth.medlem, utanför samfälligheten 132,00€ 
Medlem av befolkningsregistret 230,00€ 

Sockenstugan eller Musiksalen för minnesstund
Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 62€
Luth.medlem, utanför samfälligheten 104,00€
Medlem av befolkningsregistret 182,00€

Hyra för kyrka (för förrättningar (dop, vigsel och jordfästning)


Gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf. 

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga smfällighet 100€
Medlem av befolkningsregistret 130,00€

 

Hyra för kyrka (för andra tillställningar)

Priset gäller block om fyra timma / dygnshyra

Arrangör från Korsholm: 102 / 306 eur

Arrangör utanför Korsholm: 204 / 612 eur

Hyror för bårhus / kylboxar
Ingen avgift för medlemmar i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar

medlem i församling utanför samfälligheten : 7€ / dygn

Medlem av befolkningsregistret 14€ / dygn