Begravningsenheten i Korsholms kyrkliga samfällighet sköter om:

 

Begravningar, gravar och gravskötsel

 

Angående dessa ärenden kontakta begravningsenheten, tel. 040 356 6398 (e-post: begravningsenheten.korsholm@evl.fi)

 

Avgifter för gravar och gravskötsel 1.1.2022 -
 

Gravar:


Kistgrav / plats 1 x 2 m (50 år)
Kommunmedlem: 100,00€
Icke kommunmedlem: 430,00€

Urnegrav / 1 x 1 m (50 år)
Kommunmedlem: 50,00€
Icke kommunmedlem: 230,00€

Sockel för gravsten per meter: 60,00€

Grävning och iståndsättning av kistgrav
Kommunmedlem 400,00€
Icke kommunmedlem 400,00€

Grävning och iståndsättning av urnegrav och barngrav
Kommunmedlem: 60,00€
Icke kommunmedlem: 60,00€

 

Gravvårdsavtal

OBS! Sommarskötsel bör bokas senast 31.5!)


Sommarskötsel 15.5 – 15.9 med en blomma 60,00€ 
Sommarskötsel med två blommor 15.5 – 15.9 68,00€
Sommarskötsel (en blomma och ljung 15.5 – 31.10) 73,00€

Extra blomma eller ljung/år: 15,00€
Endast bevattning och skötsel 55,00€

5-års avtal (en blomma) 320,00€
5-års bevattning och skötsel (ingen plantering) 280,00€
10-års avtal (en blomma) 680,00€

10-års avtal bevattning och skötsel (ingen plantering) 595,00€

Riktning av gravsten 52,50 € / timme

 

Hyror för utrymmen


Församlingshemmet för stor minnesstund / Sockenstugan eller Musiksalen för liten minnesstund
Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 52€ / 42€
Luth.medlem, utanför samfälligheten 102,00€ / 84,00€
Medlem av befolkningsregistret 200,00€ / 162,00€

Hyra för kyrka
Gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf. 

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga smfällighet 90€
Medlem av befolkningsregistret 120,00€

Hyror för bårhus / kylboxar
Ingen avgift för medlemmar i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar

medlem i församling utanför samfälligheten : 7€ / dygn

Medlem av befolkningsregistret 14€ / dygn