Begravningsplatser

Avgifter för gravar och gravskötsel 1.1.2016 -
för Korsholms svenska församling i  Korsholms kyrkliga samfällighet:

Gravar:
Kistgrav / plats 1 x 2 m (50 år)
Kommunmedlem 100,00€
Icke kommunmedlem 430,00€

Urnegrav / 1 x 1 m (50 år)
Kommunmedlem 50,00€
Icke kommunmedlem 230,00€

Sockel för gravsten per meter 60,00€

Grävning och iståndsättning av kistgrav
Kommunmedlem 340,00€
Icke kommunmedlem 385,00€

Grävning och iståndsättning av urnegrav och barngrav
Kommunmedlem 60,00€
Icke kommunmedlem 80,00€

 

Gravvårdsavtal
Sommarskötsel 15.5 – 15.9 med en blomma 54,00€
Sommarskötsel med två blommor 15.5 – 15.9 62,00€
Sommarskötsel (en blomma och ljung 15.5 – 31.10) 67,00€
Endast bevattning och skötsel 50,00€

5-års avtal (en blomma) 290,00€
5-års bevattning och skötsel (ingen plantering) 250,00€
10-års avtal (en blomma) 635,00€

Extra blomma eller ljung / år 11,00€

Riktning av gravsten 44,60 € / timme

 

Hyror för utrymmen
Församlingshemmet
vid stor minnesstund / Sockenstugan eller Musiksalen för liten minnesstund
Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 48,50€ / 37,00€
Luth.medlem, utanför samfälligheten 97,00€ / 74,00€
Medlem av befolkningsregistret 190,00€ / 145,00€

Annan tillställning enligt timdebitering
utan personal 28,50€ / 18,60€
med personal (en person) 56,60€ / 47,50€

Hyra för kyrka
Gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf. 

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga smfällighet 85€
Medlem av befolkningsregistret 110,00€

Hyror för bårhus / kylboxar
Ingen avgift för medlemmar i lutherska kyrkan
Medlem av befolkningsregistret 6,50€ / dygn

Kontaktuppgifter: Pastorsexpeditionen i Korsholms svenska församling, tel 0400 415008 (må-ti  kl. 9-14 och to-fre kl. 9-14. Stängt på onsdagar)

Angående gravar och gravskötsel kontakta Begravningsenheten, Ann-Katrin Svenns, tel. 040 3566398

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet: Carina Kaustinen, tel. 040 6834300 eller Frej-Erik Sikström, tel. 040 4807232