Begravningsplatser

Avgifter för gravar och gravskötsel 1.1.2020 -
för Korsholms svenska församling i  Korsholms kyrkliga samfällighet:

 

Gravar:


Kistgrav / plats 1 x 2 m (50 år)
Kommunmedlem: 100,00€
Icke kommunmedlem: 430,00€

Urnegrav / 1 x 1 m (50 år)
Kommunmedlem: 50,00€
Icke kommunmedlem: 230,00€

Sockel för gravsten per meter: 60,00€

Grävning och iståndsättning av kistgrav
Kommunmedlem 340,00€
Icke kommunmedlem 385,00€

Grävning och iståndsättning av urnegrav och barngrav
Kommunmedlem: 60,00€
Icke kommunmedlem: 60,00€

 

Gravvårdsavtal


Sommarskötsel 15.5 – 15.9 med en blomma 57,00€
Sommarskötsel med två blommor 15.5 – 15.9 65,00€
Sommarskötsel (en blomma och ljung 15.5 – 31.10) 70,00€

Extra blomma eller ljung/år: 12,00€
Endast bevattning och skötsel 52,00€

5-års avtal (en blomma) 300,00€
5-års bevattning och skötsel (ingen plantering) 260,00€
10-års avtal (en blomma) 650,00€

10-års avtal bevattning och skötsel (ingen plantering) 565,00€

Extra blomma eller ljung / år 11,00€

Riktning av gravsten 44,60 € / timme

 

Hyror för utrymmen


Församlingshemmet för stor minnesstund / Sockenstugan eller Musiksalen för liten minnesstund
Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 52€ / 40€
Luth.medlem, utanför samfälligheten 102,00€ / 79,00€
Medlem av befolkningsregistret 200,00€ / 153,00€

Annan tillställning enligt timdebitering
utan personal 30€ / 20€
med personal (en person) 60€ / 60€

Hyra för kyrka
Gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf. 

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga smfällighet 85€
Medlem av befolkningsregistret 110,00€

Hyror för bårhus / kylboxar
Ingen avgift för medlemmar i Korsholms kyrkliga samfällighets församlingar

medlem i församling utanför samfälligheten : 7€ / dygn

Medlem av befolkningsregistret 14€ / dygn

Kontaktuppgifter: Pastorsexpeditionen i Korsholms svenska församling, tel 0400 415008 (må-ti och fre  kl. 9-14, to kl. 9-12. (Stängt på onsdagar!)

Angående gravar och gravskötsel kontakta Begravningsenheten, Ann-Katrin Svenns, tel. 040 3566398

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet: Carina Kaustinen, tel. 040 6834300 eller Frej-Erik Sikström, tel. 040 4807232