Bibel och bön

Bönegruppen samlas tisdagskvällar i Smedsby församlingsgård till bön, bibelläsning och diskussioner kring tro och liv

Du är hjärtligt välkommen till bönegruppen!

Jesus och bön

Jesus bodde en tid i Kafarnaum vid norra stranden av Gennesarets sjö. Där predikade han ofta i synagogan. Han åkte ibland båt över sjön tillsammans med lärjungarna. Ibland sökte de sig över till östra sidan av sjön för att hitta en öde trakt och stilla sig för bön.