Bibel och bön

Bönegruppen samlas tisdagskvällar i Smedsby församlingsgård till bön, bibelläsning och diskussioner kring tro och liv

Du är hjärtligt välkommen till bönegruppen!

Jesus och bön

Jesus bodde en tid i Kafarnaum vid norra stranden av Gennesarets sjö. Där predikade han ofta i synagogan. Han åkte ibland båt över sjön tillsammans med lärjungarna. Ibland sökte de sig över till östra sidan av sjön för att hitta en öde trakt och stilla sig för bön.

Gennesarets sjö
Gennesarets sjö i norra Israel