Till nyhetslistan

Motion & Mission

Motion & Mission

13.9.2021 15.31

Kom med och promenera för missionen! Vi samlas varannan måndag (jämna veckor) utanför församlingsgården i Smedsby.

Kort andakt, gemensam promenad och en möjlighet att skänka en slant till missionen!

Kontaktperson
diakon Sandra Mörk
044 356 0530