Till nyhetslistan

Sommarkyrka

Juli-månads program!

22.6.2021 10.49

Juli

 

Kvällsmässa sö 4.7 kl 18 med Emilia Kontunen och Ann-Christine Nordqvist-Källström

Högmässa sö 11.7 kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby fg. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström

Högmässa med 50- och 51-års konfirmandjubileum!  sö 18.7 kl 11 i kyrkan. Speciellt inbjudna är de som konfirmerades år 1970 och 1971 i Korsholms församling! Efteråt kaffebjudning och samvaro i församlingshemmet!

Gudstjänst sö 25.7 kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby fg. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström

 

*****

Augusti

 

Konfirmationsmässor sö 1.8 kl 11 (Vinter A) och kl 13 (Vinter B). Rune Lindblom, Mats Björklund, Susanne Westerlund, Tommy Rannanpää och Hanna-Maria Hakala

Sommarallsång i Älvkyrkan to 5.8 kl 18. Susanne Westerlund och andakt Mats Björklund.

Konfirmationsmässor sö 8.8 kl 11 (sommar och digi) och kl 13 (vår). Rune Lindblom, Mats Björklund, Susanne Westerlund, Tommy Rannanpää och Sandra Mörk.

Högmässa sö 15.8 kl 11. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Högmässa sö 22.8 kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby fg. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Musik på kyrkbacken sö 22.8 kl 18. Susanne Westerlund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Prosteriets pensionärsutfärd fre 27.8. 

Gudstjänst sö 29.8 kl 11 med Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.