Till nyhetslistan

Rädda älvkyrkan

Insamling till förmån för Älvkyrkan!

11.7.2022 10.14

Rädda Älvkyrkan!

 

Älvkyrkans renovering har stött på utmaningar. Serveringsrummets golv är genomruttet och likaså bakre väggen. Pengar för dessa finns inte med i renoveringsbudgeten.

Församlingen och Älvbyarna i östra Korsholm rf ordnade en Sommarallsångskväll onsdagen 20.7 kl 18 i Älvkyrkan där kollekt upptogs till förmån för renoveringen. Du kan också delta i insamlingen genom att skänka en slant till bankkontot nedan:

 

Kontonummer: FI19 4958 0010 1149 69

Arrangör för insamlingen: Älvbyarna i östra Korsholm rf

Referens: Älvkyrkan

Tillståndsnummer och insamlingstid: RA/2022/1027, 09.07.2022 - 08.10.2022