Reprissändning av psalmÅsång, program 2 (från hösten 2020)

to 4.11 kl. 17.30
Ungdomar i parken på hösten
Annat utrymme

.

Medverkande:
Ungdomskören Germivox, Adelcrantz Vokalensemble, Kör för alla samt Korall-kören.
Musikalisk ledning: Susanne Westerlund och A-C Nordqvist-Källström
Andakt, Ruth Vesterlund
Bild & ljud, Tommy Rannanpää

Korsholms svenska församlings Facebook-sida


Arrangör

Korsholms svenska församling