Prosteriets pensionärsutfärd

fre 30.8 kl. 11.00 – 16.30

Välkommen med på pensionärsutfärd till Alskathemmet!

Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat hemmet är en årligt förekommande utfärd. Detta år åker vår församling tillsammans med Kvevax församling.

På Alskat får vi njuta av god lunch och eftermiddagskaffe. Temat för dagen är Omsorg och som inbjuden gäst kommer Pia Nabb från folkhälsan. Vi firar även nattvardmässa tillsammans.

Buss ordnas från Smedsby församlingshem med start kl 10.15.

Avgift: 10 euro (skickas som faktura)

Anmälan senast 23.8.2019 till Diakon Hanna-Maria Hakala

 

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik