Till nyhetslistan

Kyrkvärdar sökes!

Psalmbok överräcks

Vad är då en kyrkvärd?

- En kyrkvärd har ett särskilt ansvar i gudstjänsten.

- En kyrkvärd utgör en viktig del av församlingens gudstjänstliv.

- Den främsta uppgiften är att skapa delaktighet och hemkänsla för dem som deltar i gudstjänsten.

Vad har en kyrkvärd för uppgifter?

- Att ta emot dem som kommer till gudstjänsten, hälsa välkommen och dela ut psalmbok + agenda.

- Att läsa dagens text.

- Att ta upp kollekt.

- Tända ljus för dem avlidit och hänga upp doplöv för dem som döpts.

 

Kyrkvärdar funktionerar parvis, så man behöver inte t.ex. läsa en text om man inte vill. Det kommer man överens om inför varje gudstjänst.

Blev du intresserad och vill veta mera? Ta då gärna kontakt med kyrkoherde Mats Björklund, tel. 050 364 0938 eller mats.bjorklund@evl.fi.

Mats Björklund
Mats Björklund
Kyrkoherde
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

2.5.2023 11.12