Begravning i Korsholms svenska församling

När en församlingsmedlem avlider börjar begravningförberedelserna med att de anhöriga tar kontakt med en begravningbyrå eller samfällighetens begravningsenhet. Telefonnummer till begravningsenheten är 040 3566398.

I vår församling hålls jordfästningarna oftast i Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa

Gravplats: Vid ett dödsfall kan man använda en tidigare inköpt familjegrav eller urnegrav eller köpa en ny grav. Gravplatser säljs för 50 år. Före 1985 såldes så kallade ”all framtids gravar” som ägs av släkten så länge graven sköts. Släktingarna skall komma överens om användning av gamla släktgravar. Kontakta begravningsenheten vid frågor om gravplats tel. 040 3566398. 

Församlingens begravningsplatser finns i Gamla Vasa invid väg 7173 till Smedsby ca 3 km norr om kyrkan.

Den nyare begravningsplatsen Mariegård finns vid korsningen av Kapellbacksvägen och Vattentagsvägen i Vasa och invigdes 1931.  På begravningsplatsen finns områden för familjegravar och urnegravar. Ett område med så kallade linjegravar (engångsgravar för 25 år) såldes åren 1931-1993. Detta område tas i bruk på nytt efterhand som gravrätten återgått till församlingen och graven inte sköts. En minnesplats för gravlagda på annan ort invigdes 2001. Vid parkeringen finns ett  servicehus för gravgårdens personal och maskiner.

På grund av arbetarskyddsskäl är kistbegravningar inte mer möjliga i kvarter 12Mariegård och på Kapellbackens begravningsplats. Undantag kan beviljas i fall där maka eller sambo redan är begravd, men endast om markens beskaffenhet och skyddszoner är tillräckliga.

Den gamla begravningsplatsen Kapellbacken på Kapellbacksvägen 159 (på väg mot Uponor plastfabrik ) var gemensam för Vasa stad och landsförsamling Mustasaari-Korsholm  till slutet av 1800-talet då Vasa stad fick egen begravningsplats i den nya staden som byggdes upp närmare havet efter stadens brand 1852. Begravningsplatsen används ännu av dem som har familjegravar men nya gravar säljs inte. Begravningsplatsen grundades 1782 och förstorades 1835-1837, då hette platsen redan Kapellbacken och enligt traditionen har det funnits ett kapell där för länge sedan.

På grund av arbetarskyddsskäl är kistbegravningar inte mer möjliga på Kapellbackens begravningsplats och kvarter 12 på Mariegård. Undantag kan beviljas i fall där maka eller sambo redan är begravd, men endast om markens beskaffenhet och skyddszoner är tillräckliga.

Begravningsväsendet

 

Psaltaren 23

"Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever."

 

Psalm 524

"Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd och låt mig alla dagar få leva av din nåd."

Vanliga psalmer vid begravning:

274 (Det finns djup i Herrens godhet), 319 (Närmare Gud till dig), 584 (Jag har ett hem), 391 (Blott en dag), 522 (Bliv du hos mig), 524 (Bred dina vida vingar), 306 (Tack min Gud), 31 (Härlig är jorden), 325 (Långt bortom rymder vida)

Länk till Psalmboken

De nya psalmerna på Yle Arenan

Gravgården, tända ljus
Om du inte kan delta i begravningen

Tacksägelse

Vid gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön.

Ljuständning på Alla helgons dag

Under gudstjänsten på Alla helgons dag läses namnen på dem som jordfästs under året (sedan senaste alla helgons dag) och det tänds ett ljus för var och en i Korsholms kyrka. De anhöriga får gärna delta i gudstjänsten.