korsholms-welcome


Aktuellt:

24.6 Midsommardagens gudstjänst kl. 10 i kyrkan. Lidén och Westerlund

25.6 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Lindblom och Westerlund

2.7 Konfirmationsmässa med Lapplandsskriftskolan kl. 10 i kyrkan. Rose-Maj Friman, Särs, Lindblom och Westerlund

9.7 Gudstjänst kl. 10 i kyrkan Lindblom och Westerlund

9.7 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Lindblom och Westerlund

16.7 Högmässa kl. 10 i kyrkan. Lindblom och Nordqvist-Källström

23.7 Gudstjänst kl 10 i kyrkan. Rune Fant, Särs och Nordqvist-Källström

23.7 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Rune Fant, Särs och Nordqvist-Källström

30.7 Högmässa kl. 10 i kyrkan med festspelsmusik. Lidén och Nordqvist-Källström

30.7 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Lidén och Nordqvist-Källström

30.7 Sommarallsångsgudstjänst kl. 18 i Älvkyrkan (Voitbyvägen 154). Berg och Nordqvist-Källström. Servering

Vi ber anhöriga att kontrollera gravstenarnas lutning på gravgården. Det finns en del stenar som tjälen stjälpt. Om någon behöver hjälp med att lyfta upp / rikta gravvårdar kan dessa tjänster erbjudas mot debitering. Kontakta församlingens pastorskansli, tel. 06-3560500, så vidarebefordras beställningen till begravningsväsendet.

Förbundet Kyrkans Ungdoms Sommarläger i Pieksämäki 25-30.7 2017. Tema: Livskraft. Anmälan senast 15 juni. Mera information

Info om våra Öppna familjedagklubbar finns  här

Läs mer om vårt kommande program här

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!