Aktuellt:

20.8 Högmässa kl. 10 i kyrkan. Lindblom och Westerlund

20.8 Musik i augustikvällen kl. 20.20 i Korsholms kyrka. Mikael Svarvar - How I got over. Tuukka Aitoaho, trummor och Stefan Lindblom, elbas. Andakt. Fritt inträde och kollekt till församlingens musikskolas verksamhet.

De öppna familjedagklubbarna inleder höstterminen enligt följande:

Karperö, Carpella Strandlid (Karperövägen 526), varannan onsdag kl. 9.30-11 med start 23.8. Mera info

Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3) varje fredag kl. 9.30-11 med start 25.8. Mera info

Tölby, (Hembygdsgården, Tölby-Vikbyvägen 246) varannan onsdag kl. 9.30-11 med start 30.8. Mera info

25.8 Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat. Taxiskjuts ordnas. Du som är från Korsholm och Vasa anmäl dig senast 16.8 till Pastorskansliet, tel. 06-3560500. Avgift 10€

27.8 Gudstjänst kl 10. i kyrkan. Lidén och Nordqvist-Källström

27.8 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Lidén och Nordqvist-Källström

27.8 Musik i augustikvällen kl. 20.20 i Korsholms kyrka. Den finländska körskatten. Kammarkören Psallite, dir. Susanne Westerlund. Andakt. Fritt inträde och kollekt till församlingens musikskolas verksamhet

31.8 Pensionärsutfärd till Hunurinjärvi. Anmälning till pastorskansliet tel. 3560 500 senast 25.8

3.9 Högmässa kl. 10 i kyrkan. Berg och Westerlund

3.9 Babykyrka kl. 15 i Smedsby fg. Lindblom och Westerlund

10.9 Qvinnoliv (Diskussionsgrupp för kvinnor i åldern 30-65 år) kl 18-19.30 i Smedsby församlingsgård.

Psalmmaraton lördag och söndag 16-17.9 i Korsholms kyrka: Vi sjunger igenom Psalmbokstillägget, psalmerna 800-947. Vi börjar lördag kl. 17-20 och fortsätter på söndag kl. 10 i Korsholms kyrka. Välkommen!

21.9 80- och 85-års födelsedagsfest kl. 13-15 i församlingshemmet i Gamla Vasa

 

Vi ber anhöriga att kontrollera gravstenarnas lutning. Det finns en del stenar som tjälen stjälpt. Om någon behöver hjälp med att lyfta upp/ rikta gravvårdar kan dessa tjänster erbjudas mot debitering. Kontakta församlingens pastorskansli, tel 06-3560500, så vidarebefordras beställningen till begravningsväsendet.

 

Kommande program