korsholms-welcome

Aktuellt:

Vårutflykt för hela familjen onsdag 25.5 kl 11-12.30 till Ruinerna i Gamla Vasa. Egen picknick med. Dagklubben sjunger och sen sångstund med kantor Ann-Christine. Välkommen med!

Öppna dagklubbarnas program

Gudstjänst 29.5 kl. 10 i Korsholms kyrka. Emilia Kuni och A-C Nordqvist-Källström

Högmässa 29.5 kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Emilia Kuni och A-C Nordqvist-Källström

Taizégudstjänst 29.5 kl. 18 i Älvkyrkan (Voitbyvägen 154, Voitby)  Jessica Bergström och A-C Nordqvist-Källström

 

Läs mer om vårt kommande program här
 
Länkar:
Församlingens Facebook-sida
Kyrkpressen
Evangelisk lutherska kyrkan i Finland
Bibel 2000
Psalmboken
Kyrkoårskalendern
Kyrkans samtalstjänst (telefonjour varje kväll kl. 20-24)
Fråga prästen
Nyckelnbloggen
Instagram: ev_luth_kyrkan
Twitter: Ev.lut.kyrkanFinland