korsholms-welcome

Aktuellt:

Högmässa 3.7 kl. 10 i kyrkan. Jessica Bergström och A-C Källström

Gudstjänst 3.7 kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Jessica Bergström och A-C Källström

Konfirmationsmässa (Pörkenässkriftskolan) 10.7 kl. 10 i Korsholms kyrka Emilia Kuni, Jessica Bergström, Tommy Rannanpää och A-C Källström

Högmässa 17.7 kl. 10 i kyrkan. Jessica Bergström och A-C Källström

Sång och musik i sommarkvällen i Älvkyrkan (Voitbyvägen 154) söndag 17.7 kl. 18. Jessica Bergström och Ann-Christine Källström. Servering

Gudstjänst 24.7 kl. 10 i kyrkan. Berndt Berg och A-C Källström

Högmässa 24.7 kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Berndt Berg och A-C Källström

Gudstjänst 31.7 kl. 10 i kyrkan. Berndt Berg och A-C Källström

Läs mer om vårt kommande program här
 
Länkar:
Församlingens Facebooksida
Kyrkpressen
Evangelisk lutherska kyrkan i Finland
Bibel 2000
Psalmboken
Kyrkoårskalendern
Kyrkans samtalstjänst (telefonjour varje kväll kl. 20-24)
Fråga prästen
Nyckelnbloggen
Instagram: ev_luth_kyrkan
Twitter: Ev.lut.kyrkanFinland