korsholms-welcome


Aktuellt:

Familjegudstjänst med dop 30.10 kl. 10 i Korsholms kyrka. Dagklubbsbarnen sjunger. Rune Lindblom  och A-C Nordqvist-Källström. Kyrklunch efter gudstjänsten. Obs! Vi byter till vintertid

Taizémässa 30.10 kl. 18 i Smedsby församlingsgård. Jessica Bergström-Solborg och A-C Nordqvist-Källström

ALLHELGONAKONSERT: Kyrkospelet Jeriko  -  Text: Lars Huldén och Musik: Markus Fagerudd i Korsholms kyrka fredag 4.11 kl. 19 och lördag 5.11 kl. 19. Medverkande: Församlingens körer, Korsholms kammarorkester. Solister: Ulrica Berg, Frank Berger, Niall Chorell, Sören Lillkung, Kristoffer Streng, Robin Turunen, Petter Eklund samt Johan Heikkilä. Kör- och orkesterinstudering: Susanne Westerlund. Regi: Elin Smedlund. Dirigent: Rainer Holmgård. Konserterna bandas av YLE och sänds 6.1 2017. Fritt inträde och frivillig kollekt till förmån för musikskolans verksamhet

Allhelgonadagens gudstjänst 5.11 kl. 10 i kyrkan med parentation för dem som avlidit och blivit begravda sedan föregående Alla Helgons dag. Rune Lindblom, A-C Nordqvist-Källström samt Susanne Westerlund, solosång

Kvällsmässa med parentation söndag 6.11 kl. 18 i Smedsby församlingsgård. Berndt Berg och A-C Nordqvist-Källström

Förmiddagsandakt tisdag 8.11 kl. 11 i Smedsby församlingsgård. Berndt Berg

Gudstjänst 13.11 kl. 10 i Korsholms kyrka och högmässa kl.12 i Smedsby fg. Rune Lindblom och A-C Nordqvist-Källström

Högmässa 20.11 kl. 10 i Korsholms kyrka. Jessica Bergström-Solborg och Susanne Westerlund

Temakväll Sorg, onsdag 23.11 kl. 18 i Smedsby församlingsgård. Gäst, Gerd Lindén

Familjegudstjänst, första advent, 27.11 kl. 10 i Korsholms kyrka. Berndt Berg, Susanne Westerlund, A-C Nordqvist-Källström, Lilla barnkören, Körskolan, kyrkokören och en stråkensemble. Det nya psalmbokstillägget tas officiellt i bruk.

Allsångsafton 27.11 kl. 18 i Smedsby församlingsgård. Vi tar officiellt i bruk det nya psalmbokstillägget. Medverkande: Germivox, Vocalensemblen, Kammarkören Psallite, instrumentalister, Susanne Westerlund, A-C Nordqvist-Källström samt Berndt Berg.

Info om våra Öppna familjedagklubbar finns  här 

Läs mer om vårt kommande program här