korsholms-welcome


Aktuellt:

Luthermonologen – Luther i enrum med Johan Fagerudd måndag 27.3 kl. 18.30 i Smedsby församlingsgård. Fritt inträde. Servering. Mera info

Musikandakt med musikskolans elever torsdag 30.3 kl. 18 i församlingshemmet i Gamla Vasa. Andakt, Göran Särs

Högmässa 2.4 kl. 10 i kyrkan. Lindblom och Nordqvist-Källström. Kyrkkaffe och Nepalinfo av Maria Westerling

Qvinnoliv – mötesplatsen för diskussion och reflektion. Nästa träff söndag 2.4 kl. 18-19.30 i Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3, ingång D). Är du en kvinna i åldern 30-65 år? Har du behov av att ibland komma hemifrån? Vill du träffa andra kvinnor över en tekopp och tillsammans fundera över livet? Mera info finns här

G.F. Händel: Oratoriet Messias 6.4 kl. 19 i Korsholms kyrka. Kammarkören Psallite och Vasa stadsorkester. Dirigent, James Lowe. Biljetter: 26/22/18€ Mera info finns här

Morgonfrukost för kvinnor lördag 8.4 kl. 9.30-11.30 på Hotell Vallonia i Smedsby. Gäst: Febe Westerlund. Anmälan till Hanna-Maria Hakala ( hanna-maria.hakala@evl.fi ) eller på tel: 044-3226707

Familjegudstjänst 9.4 kl. 10 i kyrkan. Pär Lidén, Westerlund, Nordqvist-Källström, lilla barnkören, körskolan, Germivox och Vokalensemblen. Servering

Passionsandakt måndag 10.4 kl. 18.30 i Smedsby församlingsgård. Göran Särs och A-C Nordqvist-Källström

Passionsandakt tisdag 11.4 kl. 18.30 i Smedsby försmalingsgård. Göran Särs, A-C Nordqvist-Källström och pensionärskören

Passionsandakt onsdag 12.4 kl. 18.30 i kyrkan. Berg, Nordqvist-Källström och Kör För Alla

Skärtorsdagsmässa 13.4 kl. 20 i kyrkan. Lindblom, Westerlund, Nordqvist-Källström och kyrkokören

Långfredagsgudstjänst 14.4 kl. 10 i kyrkan. Lindblom, Westerlund, Nordqvist-Källström och kyrkokören

W.A. Mozart: Requiem 14.4 kl. 19 i Korsholms kyrka. Kammarkören Psallite och Korsholms kammarorkester. Dirigent, Susanne Westerlund. Biljetter: 15/10€ Mera info finns här

Påskdagsgudstjänst 16.4 kl. 10 i kyrkan. Berg, Westerlund, Nordqvist-Källström och kyrkokören

Påskgudstjänst 17.4 kl. 10 i Iskmo bönehus och påskmässa kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Lindblom och Westerlund

Mera info om våra Öppna familjedagklubbar finns  här.

Läs mer om vårt kommande program här

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!