korsholms-welcome

Aktuellt:

Karagruppen onsdag 28.9 kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård. Program

Mikaelidagens gudstjänst 2.10 kl. 10 i Korsholms kyrka. Germivox inleder gudstjänsten med musikalen Himlafest. Konfirmanderna inleder sin kyrkogång den här söndagen. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i församlingshemmet och konfirmanderna och deras föräldrar får efter det  närmare information om skiftskolan. Bergström, Lindblom, Westerlund och Källström

Info om när församlingens körer samt orkestrar och ensembler inleder övningarna. Välkommen med!

Info om våra Öppna familjedagklubbar finns  här 

Om du ännu vill anmäla dig till skriftskolan hör av dig till pastorskansliet, tel. 06-3560500. Anmälan gick ut 14.9. Skriftskolinfo

Läs mer om vårt kommande program här

Länkar:
Församlingens Facebooksida
Kyrkpressen
Evangelisk lutherska kyrkan i Finland
Bibel 2000
Psalmboken
Kyrkoårskalendern
Kyrkans samtalstjänst (telefonjour varje kväll kl. 20-24)
Fråga prästen
Nyckelnbloggen
Instagram: ev_luth_kyrkan
Twitter: Ev.lut.kyrkanFinland