korsholms-welcome


Aktuellt:

Högmässa 30.4 kl. 10 i kyrkan och högmässa kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Särs och Nordqvist-Källström.

Valborgsmässoafton 30.4 på Kronvik lägergård med Leon Jansson. Drop-in med servering från kl. 18. Program för hela familjen. Arrangör: Kyrkans ungdom i Solf-Sundom och Korsholm

Anmälan till enskild undervisning för läsåret 2017-2018 i församlingens musikskola pågår 15.4-15.5. Information och elektronisk anmälan finns här. Vi vill ha din anmälan senast 15.5

En sommarklubb ordnas för 7 – 9 åringar 5-7.6 i Smedsby församlingsgård. Anmälningar tas emot av dagklubbsledarna Henna Lundström och Sanna Saarela

Ett musikläger ordnas 11-16 juni 2017 på Kyrkbacken i Gamla Vasa. Det ordnas gruppundervisning och enskild undervisning. Mera information och anmälan Anmälan senast 31.5

Samling för kyrkvärdar och kaffekockar 3.5 kl. 18.30 i församlingshemmet i Gamla Vasa. Servering från kl. 18.

Konsert med Wegelius kammarstråkar 4.5 kl. 18 i Korsholms kyrka. Musik av Arvo Pärt, J.S. Bach, Ulo Krigul och Joseph Haydn. Solister: Annemarie Åström och Albert Sahlström. Dirigent: Andres Kaljuste. Fritt inträde. I samarbete med Skolmusik 2017.

Tyst retreat på Alskat 5-7.5 i samarbete med Vasa svenska församling. Retreatledare: Gunnar Särs. Tema: Från källa till källa – retreat kring Ökenmässan. Anmälan senast 25.4 till pastorskansliet i Vasa, tel. 06-3261309.

Högmässa 7.5 kl. 10 i kyrkan. Lidén och Nordqvist-Källström

Qvinnoliv 7.5 kl. 18 i Smedsby församlingsgård. Mötesplats för diskussion och reflektion. För kvinnor i åldern 30-65. Ingång D

Pensionärernas vårfest torsdag 11.5 kl. 13-15 i församlingshemmet i Gamla Vasa. Ta gärna med en liten lotterivinst. Behöver du taxi? Ring pastorskansliet, 06-3560500

Gudstjänst 14.5 kl. 10 i kyrkan och högmässa kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Berg och Nordqvist-Källström

Kaj-Erik Gustafsson och Lars Huldén: Oratoriet Tomas framförs söndag 14.5 kl. 19 i Trefaldighetskyrkan i Vasa av Korsholms prosteris kyrkosångskrets körer och Korsholms kammarorkester. Solister: Monica Heikius, Marja Jaatinen, Simon Granlund, Michael Wargh, Camilla Brunell, Siv Jern och Stefan Holm. Dirigent, Susanne Westerlund. Fritt inträde och kollekt till Gemensamt ansvar. Svenska kulturfonden stöder projektet. Välkommen!

Orgelafton med Erica Nygård 19.5 kl. 19 i Korsholms kyrka. Fritt inträde.

Högmässa 21.5 kl. 10 i kyrkan. Uppvaktning vid hjältegravarna. Kyrkokören, Lidén och Westerlund.

Festmässa 25.5 kl. 10 i kyrkan. Collegium Vox Humana (fr. Sverige), Berg, Särs, Nordqvist-Källström. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

Konsert Kristi himmelsfärdsdag 25.5 kl. 17 i Korsholms kyrka med Erik Westbergs vocalensemble (Sverige) och Kammarkören Psallite. Biljetter: 20/15€ via Netticket Arrangör: Vasa Körfestival

Förbundet Kyrkans Ungdoms Sommarläger i Pieksämäki 25-30.7 2017. Tema: Livskraft. Anmälan senast 15 juni. Mera information

Info om våra Öppna familjedagklubbar finns  här

Läs mer om vårt kommande program här

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!