korsholms-welcome

Aktuellt:

Högmässa 4.9 kl. 10 i Korsholms kyrka. Bergström-Solborg och Källström

Övriga evenemang:

Bönegruppen i Smedsby församlingsgård samlas tisdagar kl. 19 i rum Grön. Start 30.8. Nya deltagare är välkomna med!

Karaträffar varannan onsdag kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E. Start 31.8 med gästen pastor Johan Candelin. Tema: ”Vad i världen händer i världen?” Välkommen!

Terminsstart med Fontana Media och Församlingsförbundet onsdag 31.8 i Smedsby församlingsgård: kl. 13 Bokförsäljningen öppnar, kl. 18 Kaffeservering, kl. 19 Psalmkväm. Vi sjunger ur det nya Psalmbokstillägget. Medverkande: May Wikström, Kalle Sällström, B. Berg, R. Holmgård, S. Westerlund, A-C Källström och H. Karv-Enkvist. Välkommen!

Vandring på kyrkstigen i Tölby (4,2 km) söndag 4.9 kl. 14. Start vid Tölby-Vikbyvägen 220 (skylt vid startpunkten). F. Smeds berättar om stigen och B. Berg håller en andakt. Ta med matsäck och kläder enligt väderlek. Välkommen!

Församlingsutfärd 5.9 till Kimo bruk, Esse kyrka, Föusfiness, Lundagård i Purmo. Avfärd från Smedsby församlingsgård kl. 9.30. Anmälan till Pastorskansliet senast 31.8, tel. 06-3560500. Avgift 40€. Välkommen med!

Smedsby missionssyförening samlas i Smedsby församlingsgård måndag 5.9 kl. 13. Välkommen!

Musikskolans inskription torsdag 8.9 kl. 18 i Sockenstugan i Gamla Vasa, för dem som antagits som elever för läsåret 2016-2017

Öppna familjedagklubbarna:

- Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3) fredagar kl. 9.30-11. Start 26.8. Välkommen!

- Carpella Strandlid (Karperövägen 526) varannan onsdag (Obs veckodag!) kl. 9.30-11. Jämna veckor. Start 7.9. Välkommen!

- Tölby hembygdsgård (Tölby-Vikbyvägen 246) varannan onsdag (udda veckor). Start 28.9. Välkommen!

Mera info om våra Öppna familjedagklubbar här 

Lilliputtitåget är i Smedsby fredag 9 september! Upplevelsedag i familjedagklubben vid Smedsby församlingsgård på Niklasvägen 3. Kom och åk med från kl. 9:30, sista tåget går kl. 11:15. Barnen gratis. Vuxna 2.- €, ingår även kaffe eller saft med dopp. Välkomna!

Läs mer om vårt kommande program här

Länkar:
Församlingens Facebooksida
Kyrkpressen
Evangelisk lutherska kyrkan i Finland
Bibel 2000
Psalmboken
Kyrkoårskalendern
Kyrkans samtalstjänst (telefonjour varje kväll kl. 20-24)
Fråga prästen
Nyckelnbloggen
Instagram: ev_luth_kyrkan
Twitter: Ev.lut.kyrkanFinland