korsholms-welcome

Aktuellt:

Gudstjänst 31.7 kl. 10 i Korsholms kyrka. Berg och Källström

Korsholms svenska församling lediganslår ett vikariat som DAGKLUBBSLEDARE
för tiden 15.8.2016-15.6.2017
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402. Behörighetskravet är av biskopsmötet godkänd barnledarexamen eller motsvarande. Också icke-kompetent sökande kan beaktas. Till ansökan fogas meritförteckning. Straffregisterutdrag ska uppvisas. Kyrkoherden: berndt.berg@evl.fi svarar på frågor.
Ansökningarna riktas till Korsholms svenska församling, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa. Ansökningstiden utgår 9.8.2016 kl.16.00.

Avslutningskonsert för Korsholms musikfestspel 3.8 kl. 19 i Korsholms kyrka. Vasa Stadsorkester, Seinäjoki Stadsorkester, Aleksei Semenenko (violin), Gareth Lubbe (altviolin). Dirigent Dylan Corlay. Biljetter:  27€/23€, kan köpas via netticket.fi eller vid Studioticket i Vasa

Samling med Istanbul i focus torsd. 4.8 kl. 18 i Smedsby församlingsgård. Tua och Torsten Sandell berättar om sitt arbete i Istanbul. Berndt Berg, Susanne Westerlund (kantor) samt Susanne Vesterlund (diakoni). Servering

Högmässa 7.8 kl. 10 i Korsholms kyrka. Berg och Westerlund

Gudstjänst 14.8 kl. 10 i Korsholms kyrka. Berg och Westerlund

Gudstjänst 14.8 kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Berg och Westerlund

Musik i augustikvällen 14.8 kl. 20.20 i Korsholms kyrka:  Musikalisk afton med glimtar från skivan Faust. Manfred Gräsbeck, violin samt Maija Lehtonen, orgel. Andakt, fritt inträde

Högmässa 21.8 kl. 10 i Korsholms kyrka. Rune Lindblom och Susanne Westerlund

Musik i augustikvällen 21.8 kl. 20.20 i Korsholms kyrka: Musik av unga genier och gamla mästare. Korsholms kammarorkester, Heidi Lång, piano, Susanne Westerlund, sopran. Dirigent, Erik Nygård. Andakt, fritt inträde

Gudstjänst 28.8 kl. 10 i Korsholms kyrka. Lindblom och Källström

Högmässa 28.8 kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Lindblom och Källström

Musik i augustikvällen 28.8 kl  20.20 i Korsholms kyrka: Körlyrik i sommarkvällen. Kammarkören Psallite. Dirigent, Susanne Westerlund. Andakt, fritt inträde

Terminsstart med Fontana Media och Församlingsförbundet onsdag 31.8 i Smedsby församlingsgård: Kl. 13 Bokförsäljningen öppnar, Kl. 18 Kaffeservering, Kl. 19 Psalmkväm. Vi sjunger ur det nya Psalmbokstillägget. Medverkande: May Wikström, B. Berg,  S. Westerlund, A-C Källström, H. Karv-Enkvist m.fl.

 

 

Församlingsutfärd 5.9 till Kimo bruk, Esse kyrka, Föusfiness, Lundagård i Purmo. Avfärd från Smedsby församlingsgård kl. 9.30. Anmälan till Pastorskansliet senast 31.8, tel. 06-3560500.

Prosteriets pensionärsutfärd torsd. 2.9 till Alskat lägergård. Anmälan senast 22.8 till diakon Hanna-Maria Hakala, tel 044-3226707

Läs mer om vårt kommande program här

Länkar:
Församlingens Facebooksida
Kyrkpressen
Evangelisk lutherska kyrkan i Finland
Bibel 2000
Psalmboken
Kyrkoårskalendern
Kyrkans samtalstjänst (telefonjour varje kväll kl. 20-24)
Fråga prästen
Nyckelnbloggen
Instagram: ev_luth_kyrkan
Twitter: Ev.lut.kyrkanFinland