Skriftskolan

Korsholms svenska församling erbjuder följande skriftskolor läsåret 2017-2018:

Gemensam start för alla skriftskolor sö 1.10 kl 10 börjar vi i Korsholms kyrka (Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa) med gudstjänst, kaffe och information efteråt för både ungdomar och föräldrar (beräknad avslutning kl 11.45).

Under året ordnas 3 Confadomedagar för alla konfirmander, på lördagar med verksamhet, mat och en avslutande gudstjänst (mer info nedan).

Vinterskriftskolan

samlas under vinterhalvåret 1-2ggr/månad, måndagar, efter skolan, kl 15.15 – 16.40. Under höst terminen samlas vi följande dagar: 9.10,  23.10,  6.11,  20.11 och 11.12. Vinterskriftskolan deltar i Confadomedagarna. Vinterskriftskolan har ett weekendläger på Haapaniemi lägergård 4-6.5.2018. (25 platser)

Konfirmation i juni i Korsholms kyrka, 17.6.2018, kl 11 (konfirmanderna bör vara på plats senast kl 9.30)

Pris 70€

Digiskriftskolan

samlas delvis tillsammans med vinterskriftskolan på måndagar under höst terminen 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 11.12 kl 15.15-16.40 i Smedsby och 14.12 (kl 15.30-19 i Gamla Vasa). Vårterminens samlingar meddelas senare.

Digiskriftskolan deltar i Confadomedagarna och har några egna samlingar under året. Digiskriftskolan avslutas med ett LAN-party läger lö 28.4 kl 12 – sö 29.4 kl 12 i Gamla Vasa. (8 platser)

Konfirmation i juni i Korsholms kyrka 17.6.2018 kl 11    (konfirmanderna bör vara på plats senast kl 10.30).   Pris 20€

Örnsköldsvik skriftskolan

samlas på Confadomedagarna, samt någon enstaka samling under året. Örnsköldsvik skriban delas in i 2 grupper (A och B). På läger åker vi den 3.6-9.6.2018. I Örnsköldsvik finns 2 lägergårdar (Dekarsögården och Solbacken), ca 1,5 km från varandra. Grupperna har i stort skilda läger, men vi har några gemensamma utfärder och samlingar tillsammans. (45 platser)

26.5 Skriftskoldag kl 14-16.30 för ungdomarna med föräldrasamling från 16-16.30 för Örnsköldsvik skriftskolan.

Konfirmation grupp A 12.8.2018 (kl 11), grupp B 19.8.2018 (kl 11) i  Korsholms kyrka. Konfirmander på plats redan 10.30.    

Pris 160€

Förutom de tidigare nämnda skriftskolorna har Korsholm en möjlighet att skicka några ungdomar till:

Sportskriftskolan

som ordnas av Vasa svenska församling & Norvalla. Deltagarna deltar i de 3 Confadomedagarna tillsammans med andra i Korsholm.

Sportskriftskolan (själva lägret) ordnas av Vasa församling & Norrvalla. 2,5h träning varje dag under lägret. Proffsiga tränare från Norvalla anpassar träningen individuellt.

Läger på Norvalla 30.7-5.8.2018, konfirmation 5.8 kl 12 i Vörå kyrka. (Omkring max 5 platser, antalet är beroende av intresse från andra församlingar).

Pris 130€ (för egna församlingsmedlemmar).

ALLA skriftskolor deltar gemensamt i 3st Confadomedagar under året (lö 25.11.2017,  3.2.2018 och  24.3.2018 mellan tiderna 13-19 i Gamla Vasa). Konfirmanderna bör delta i 10 gudstjänster, förrättningar (dop, vigsel, begravning om sådana råkar infalla under skriftskoltiden) eller ungdomssamlingar under året i den Lutherska kyrkan.
Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i sommarskrud