Konfirmationer i Korsholms kyrka år 2018:

- Vinterskriftskolan 17.6 kl. 11. Konfirmanderna på plats kl. 10.30

- Örnsköldsvik, grupp A 12.8 kl. 11. Konfirmanderna på plats kl. 10.30

- Örnsköldsvik, grupp B 19.8 kl. 11. Konfirmanderna på plats kl. 10.30.

Konfirmation i Korsholms kyrka

Ni hyra utrymme av församlingen för att ordna konfirmationsfesten.

Vi har flera utrymmen: Musiksalen, Sockenstugan och församlingshemmet.

Hyra

Kontaktuppgifter för bokning