Nyheter

Korsholms svenska församling

FÖRSAMLINGSRÅDET (4.3 2019)

- Utlåtande inför en eventuell kommunfusion mellan Korsholm och Vasa och dess konsekvenser för församlingen

- Utlåtande angående Kyrkstigen inför en eventuell kommunfusion mellan Korsholm och Vasa

DOKUMENT (pdf)

  • 5.3.2019 11.26

  • 4.3.2019 11.23