Inskrivningen för kommande skriftskolor sker på Mikaelidagen, den 4 oktober efter gudstjänsten som börjar kl. 11 i Korsholms kyrka! 

 

Ett brev till alla ungdomar födda 2006 (som tillhör Korsholms svenska församling) med mera information har blivit utsänt!

Skriftskolorna 2020 - 2021

 

 

OBS! Skriftskolorna kan ha ett maximiantal per grupp på 25 personer.

 

Vi erbjuder följande alternativ:

 

 

* Vinterskriftskola (samlingar under vintern)

 

- Samlingar huvudsakligen vissa tisdagar 15.10-16.45 efter skolan i Smedsby (Församlingsgården, Niklasv. 3).

- Följande tisdagar på höstterminen: 6.10, 20.10, 10.11 och 1.12 samt på vårterminen 2021: 19.1, 16.2 och 9.3

- Läger 9-11.42.2021 i Larsmo, (konfirmationsövning)

- Konfirmation 25.4.2021.

- Kostnad 70€

 

* Vårskriftskola (samma som vinter men med dagläger och några samlingar på våren istället för weekendläger).

 

- Samlingar vissa tisdagar kl 15.10-16.45 efter skolan i Smedsby (församlingsgården, Niklasv. 3)

- Följande tisdagar på höstterminen: 6.10, 20.10, 10.11 och 1.12,  på vårteminen 2021:  19.1, 16.2, 9.3, 30.3, 20.4 och 11.5.   

- Dagläger: lö 22.5, sö 23.5 kl 10-16 (= inget övernattningsläger).

- Konfirmation: 8.8. 

- Kostnad 30€

 

* Digi skriftskola  (Lan-party weekend)

 

- Samlingar vissa måndagar på höstterminen: 12.10, 26.10, 16.11, 7.12, 12.12 och på vårterminen: 11.1, 1.2, 1.3 och 29.3, kl 15.10-16.30 efter skolan i   Smedsby (församlingsgården, Niklasv 3)

- LAN-party, läger 19-21.2.2021.

- Konfirmation 18.4.2021.

- Kostnad 30€

 

* Sommarskriftskola (Läger i Larsmo)

- Färre samlingar under vintern (två följande i Smedsby församlingsgård kl 15.10-16.45 i höst: 5.10, 9.11 och på vårterminen: förmiddagar kl 11-16 följande dagar: 1.6, 2.6 och 3.6

- Läger i Larsmo: 14-18.6.2021.

- Konfirmation 8.8.2021.

- Kostnad 160€

 

 

- Alla skriftskolor deltar i tre Confadome dagar under vinterhalvåret, lördagarna 21.11,  6.2,  20.3

 

- Dessutom bör skriftskoleleverna delta i tio gudstjänster, musiktillfällen eller Korsholms församlings ungdomssamlingar under vinterhalvåret (genom att delta på 3 Confadome tillfällen får man tre besök till godo) så sju samlingar förutom detta.

 

* OBS! I Korona tider vill vi påpeka att datum och läger är en plan, men planen kan ändras baserat på hur Covid-19 utvecklas under årets gång. Skriftskolorna 2019-2020 ändrades t.ex. från läger till dagläger pga pandemin.

 

Mer info på kommande!

 

 

Anmälningslänk!

Foto från en konfirmation i Korsholms kyrka
Korsholms kyrka i vinterskrud

Tag kontakt

Tf. kyrkoherde och Tf. kaplan
Korsholms svenska församling