Våra körer läsåret 2019-2020

 

Lilla barnkören (ca 1-5 åringar), musiksalenons. kl. 17.30-18.00.

Körskola, förskolan - åk 3, Sockenstuganons. kl. 17.30-18.10.

- Ungdomskören Germivox, från åk 4. Varierande en- och tvåstämmig repertoar, Sockenstuganto kl. 17.30-18.30.

Germivox vokalensemble, från åk 7 med minst två års körerfarenhet. Vi sjunger mera krävande flerstämmig repertoar, Sockenstugan to. kl. 17.45-19.45.

TIPS för ungdomarna! Torsdagar mellan kl. 18.30-20.30 har församlingen öppet hus i ungdomsutrymmena i Gamla Vasa. Närmare info av ungdomsarbetsledare Tommy (Ransu) Rannanpää, tfn: 040 0706576

- Kör för alla i församlingshemmet (servering från kl. 18), varannan ons. kl. 18.45 - 20.15 (udda veckor). 

- Korall-kören (fd. Kyrkokören), i Sockenstuganto. kl.19.00 - 21.00.

- Pensionärskör i Smedsby församlingsgård, musikrummetvarannan to. kl. 12.30 – 14.00 (jämna veckor).

- Kammarkören PsalliteSockenstugan ons. kl. 18.30 - 21.00 (kontakta SW).

 

Här hittar du adresser till våra utrymmen

Kyrkomusiker:

Susanne Westerlund  Kontaktuppgifter

Ann-Christine Nordqvist-Källström Kontaktuppgifter

 

Barnkör och kompband i Korsholms kyrka i musikalen
Musikalen "Ängel utan vingar", med barnkörer och musiker från Korsholms sv, Solf och Replot församlingar