Vigsel och bröllop

Den kyrkliga vigseln är en festhögtid där man, tillsammans med vänner och familj, får be om Guds välsignelse över äktenskapet. Tillsammans med församlingen och vigselförrättaren överlämnar man sitt förbund och sin kärlek i Guds händer.

När man önskar ingå äktenskap ska man i så god tid som möjligt kontakta pastorskansliet för att komma överens om tid och plats, samt för att anhålla om hindersprövning. Intyg över hindersprövning ges åt vigselförrättaren, som även kan kungöra om lysning till äktenskap vid någon av församlingens gudstjänster. Före vigseln träffas brudpar och vigselförrättare för ett förrättningssamtal där man bl.a. går igenom vigselns betydelse och formuläret för vigselakten. I samband med detta kan man konsultera kantorn för genomgång och önskemål om musik vid vigseln. Vid själva vigseln skall minst två vittnen närvara.

Bokning av vigsel för följande år kan göras från december för Korsholmare och från januari för övriga.
Vigseltider för Korsholms kyrka sommartid lördagar  kl. 14 – 18 med en timmes mellanrum. Vintertid, lördagar kl. 16 – 18.

Kontakt: Pastorskansliet

 

Bästa brudpar!

Vi lyckönskar er till beslutet att ingå äktenskap och till valet av vigselkyrka. Eftersom Ni inte är de enda som upptäckt vår vackra kyrka vill vi från församlingens sida påminna om några praktiska saker med tanke på att det en vanlig sommarlördag kan vara fem vigslar inbokade på fem timmar.

- Blommor finns på altaret, tilläggsdekorationer kan göras framme i kyrkan intill vigselryan.

- Ingenting får strös ut (rosenblad o. dyl.) inne i kyrkan. 

- Möbleringen i kyrkan hålls oförändrad. Stolarna står på sin plats (Ofta använder brudparets närmaste dem)

- Kyrkans huvudingång finns på norra gaveln. Reservutgången mot hjältegravaven används inte. Till huvudingången får brudparets bil köra trots förbudsmärken.

- Ytterligare detaljer kan diskuteras med vaktmästaren eller pastorskansliet.

Det är viktigt att bröllopsarrangörerna får ta del av denna information vid planeringen eftersom brudparet har annat att tänka på inför den stora dagen.

Välkomna till Korsholms kyrka!

Korsholms svenska församling,

Rune Lindblom, t.f. kyrkoherde

 

Korsholms kyrka, sedd från kyrkallén