Till nyhetslistan

Kyrkfönster.jpg Kyrkfönster i Korsholms kyrka

Kyrkoherdens hälsning

2.1.2022 09.18

Ett nytt år har börjat. Jag vill därför önska er alla ett gott nytt år!

Jag hade personligen önskat att vi skulle ha kunnat återgå till normal verksamhet i församlingsarbetet, men istället blir det strängare begränsningar från 3.1 till 31.1.2022.

Jag vill kort redogöra för vad som gäller nu.

Alla större samlingar i januari är inhiberade eller har flyttats fram till senare tidpunkt. T.ex. basaren i Smedsby på Trettondagen och kyrkoherdeinstallationen 16.1.

Gudstjänsterna hålls med max. 10 deltagare. Gudstjänsterna kommer att streamas på Facebook och laddas därefter upp på Youtube.

Vid förrättningar (begravning, dop, vigsel) får deltagarantalet vara 10, anställda räknas inte med.  Av pastorala skäl kan kyrkoherden godkänna fler deltagare.

När det gäller församlingens övriga verksamhet, så informerar vi mer då vi fått grepp om den nya "verkligheten", och gjort upp nya planer för hur vi kan förverkliga det hela.

Må Gud välsigna er.

Mats Björklund, kyrkoherde