Till nyhetslistan

Korsholms kyrka från vallarna sett

Oktober 2021

27.9.2021 10.51

Fr 1.10 kl 9.30 Föräldra-barnträff i Smedsby

Lö 2.10 kl 11.30 Skribastart (Vinter A)

Lö 2.10 kl 12.30 Skribastart (Vinter B)

Lö 2.10 kl 13.30 Skribastart (Vårskriban)

Sö 3.10 kl 11 De äldres kyrkodag. Anna-Lena Särs, Rune Lindblom, Susanne Westerlund, Ann-Christine Nordqvist-Källström och en sånggrupp. Efteråt servering och missionsinfo i församlingshemmet. Anna-Lena Särs berättar om sitt arbete som missionär i Senegar.

För kyrktaxi, vänligen ring pastorskansliet 0400 415 008 eller skicka e-post: korsholms.svenska@evl.fi

Sö 3.10 kl 13 Skribastart (Digi)

Sö 3.10 kl 14 Skribastart (Sommar)

Må 4.10 kl 10 Motion & Mission. Samling utanför Smedsby fg. 

Ti 5.10 kl 18 Bönegruppen samlas i Smedsby fg i Gröna rummet 

On 6.10 kl 9.30 Förälda-barnträff i Karperö.

To 7.10 kl 13 Sångarglädje, Allsång för daglediga i Smedsby fg. kyrksalen

Fr 8.10 kl 9.30 Föräldra-barnträff i Smedsby

Sö 10.10 Knattekyrka kl 11. i Korsholms kyrka. Rune Lindblom,  Susanne Westerlund. Minikören, Lilla barnkören, dagklubben
Alma Westerlund, Henna Lundström, Sanna Saarela. Barnen får klä ut sig till djur, ta mjukisdjur med till gudstjänsten. Efteråt kyrksaft i Sockenstugan!

Sö 10.10 kl 13 Högmässa i Smedsby fg. Emilia Kontunen och Susanne Westerlund. Kyrkkaffe.

Må 11.10 kl 13 Missionssyföreningen samlas i rum Glöd.

Ti 12.10 kl 18 Bönegruppen samlas i Smedsby fg i Gröna rummet 

On 13.10 kl 9.30 Föräldra-barnträff i Tölby. 

To 14.10 kl 17.30 Reprissändning av psalmÅsång-programmet från 2020 via församlingens Facebook och Youtube. Medverkande: Körskolan, Korall-kören, Kör för alla, S. Westerlund, A-C Nordqvist-Källström och Ruth Vesterlund. Ljud & bild, Tommy Rannanpää.

Fr 15.10 kl 9.30 Föräldra-barnträff i Smedsby. Sångstund och hoppslott

Fr 15.10 kl 17 Musikskolans virtuella matiné på Facebook och Youtube.

Sö 17.10 Högmässa (specialinbjudna är 80-85 års jubilarer!) Mats Björklund, A-C Nordqvist-Källström, Susanne Westerlund, Hanna-Maria Hakala en sånggrupp och Hilja Vatunen (violin)

Sö 17.10 80-85 års fest! Efter avslutad högmässa.

Sö 17.10 kl 18 Under valven med Trio Klezmera. John Alén, Eija Heikkilä, Rauli Ruhanainen (klarinett, dragspel och gitarr). Servering. Fritt inträde

Må 18.10 kl 10 Motion & Mission. Samling utanför Smedsby fg. 

Ti 19.10 kl 18 Bönegruppen samlas i Smedsby fg i Gröna rummet 

On 20.10 kl 9.30 Förälda-barnträff i Karperö.

To 21.10 kl 13 Sångarglädje, Allsång för daglediga i Smedsby fg, kyrksalen

Sö 24.10 Gudstjänst kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby fg. Mats Björklund, A-C Nordqvist-Källström. Kyrkkaffe.

Må 25.10 kl 13 Missionssyföreningen samlas i rum Glöd.

Ti 26.10 kl 18 Bönegruppen samlas i Smedsby fg i Gröna rummet 

On 27.10 kl 9.30 Föräldra-barnträff i Tölby. 

Fr 29.10 kl 9.30 Föräldra-barnträff i Smedsby

Sö 31.10 kl 11 Gudstjänst med Rune Lindblom och A-C Nordqvist-Källström Kyrkkaffe.