Till nyhetslistan

Solros

Augusti-månad

13.7.2021 15.18

Konfirmationsmässor sö 1.8 kl 11 (Vinter A) och kl 13 (Vinter B). Rune Lindblom, Mats Björklund, Susanne Westerlund, Tommy Rannanpää och Hanna-Maria Hakala

Sommarallsång i Älvkyrkan to 5.8 kl 18. Susanne Westerlund och andakt Mats Björklund.

Konfirmationsmässor sö 8.8 kl 11 (sommar och digi) och kl 13 (vår). Rune Lindblom, Mats Björklund, Susanne Westerlund, Tommy Rannanpää och Sandra Mörk.

Högmässa sö 15.8 kl 11. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Högmässa sö 22.8 kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby fg. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Musik på kyrkbacken sö 22.8 kl 18. Susanne Westerlund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Prosteriets pensionärsutfärd fre 27.8. 

Gudstjänst sö 29.8 kl 11 med Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.