Till nyhetslistan

Molnträsket på sommaren

Sommaren 2020

2.6.2020 10.22

 

12.7     Gudstjänst kl 11 i Korsholms kyrka. R. Vesterlund, A-C  Nordqvist-Källström

12.7     Högmässa kl 13 i Smedsby församlingsgård. R. Vesterlund, A-C Nordqvist-Källström

19.7     Gudstjänst kl.11 i Korsholms kyrka. R. Vesterlund, S. Westerlund

26.7     Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka. R. Vesterlund, S. Westerlund

26.7     Gudstjänst kl. 13 i Smedsby församlingsgård. R. Vesterlund, S. Westerlund

 

Augusti 2020

Konfirmationsmässor 2.8 kl. 11 och kl. 15 i Korsholms kyrka. R. Lindblom, R. Vesterlund, S. Westerlund och T. Rannanpää

Konfirmationsmässor 9.8 kl. 11 och kl. 14 i Korsholms kyrka. R. Lindblom, R. Vesterlund, S. Westerlund och T. Rannanpää

Musik i augustikvällen 9.8 i Korsholms kyrka. Servering från 19.30 i Sockenstugan. Programmet börjar 20.20 i kyrkan. Anders Forsman, orgel och Susanne Westerlund sång.

Gudstjänst 16.8 kl. 11 i Korsholms kyrka. R. Lindblom, S. Westerlund

Högmässa 16.8 kl. 13 i Smedsby församlingsgård. R. Lindblom, S. Westerlund

Musik i augustikvällen 16.8 i Korsholms kyrka. Servering från 19.30 i Sockenstugan. Programmet börjar kl. 20.20 i kyrkan. Åsa Dalkarl-Gustafsson, tvärflöjt och textläsning, Martin Klemets, orgel samt Jacintha Damström, akrobati.

Högmässa med kyrkoherdens avskedspredikan 23.8 kl. 11 i Korsholms kyrka. Berndt Berg, A-C Nordqvist-Källström, S. Westerlund och Kammarkören Psallite. Efteråt servering och uppvaktning i församlingshemmet.

Musik i augustikvällen 23.8 i Korsholms kyrka. Servering kl. 19.30 i Sockenstugan, programmet börjar kl. 20.20 i kyrkan. "Blockflöjten i centrum". Adelcrantz blockflöjtsensemble.

Gudstjänst 30.8 kl. 11 i Korsholms kyrka. R. Lindblom, A-C Nordqvist-Källström

Högmässa 30.8 kl. 13 i Smedsby församlingsgård. R. Lindblom, A-C Nordqvist-Källström

 

Hemsida: www.korsholmssvenskaforsamling.fi

Facebook: Korsholms svenska församling-ny sida

Instagram: korsholmssvenskaforsamling

Youtube: Korsholms svenska församling