Till nyhetslistan

Info om skriftskolan!!

13.3.2020 15.02

Confadome som var planerat till 21.3 inhiberas pga Corona-viruset. 

Tyvärr kommer även vinterskriftskolans läger i Haapaniemi att ställas in. (Fakturor på lägeravgiften har redan skickats ut, men dessa behöver alltså inte betalas!) Istället blir det samling i Gamla Vasa på fredag och lördag 17-18.4 IFALL skolorna är igång då (ungdomsarbetsledaren skickar ut info om detta!).