Till nyhetslistan

September i Korsholms svenska församling

Rönnbär mot blå himmel

Högmässa sö 3.9 kl 11 med Rune Lindblom och Michael Wargh

Bönegruppen samlas ti 5.9 kl 18 i Gröna rummet i Smedsby fg. Vi välkomnar också nya deltagare! 

Föräldra-barncafé i Karperö on 6.9 kl 9.30-11. Pyssel, fri lek, sångstund och kaffe med Henna och Sanna.

Körskolan (för lågstadiebarn) startar on 6.9 kl 17.30 i kyrkan. Ledare Erica Nygård.

Ungdomskören Germivox (för högstadie och gymnasieungdomar) övar to 7.9 kl 15.15 i Smedsby församlingsgård. Ledare Michael Wargh. Nya sångare varmt välkomna!

Adelcrantz blåsensemble övar to 7.9 kl 17 i Sockenstugan. Alla som spelar blåsinstrument är välkomna med! Ledare Michael Wargh.

Korall-kören övar to 7.9 kl 19 i Sockenstugan. Ledare Michael Wargh. Alla som vill sjunga i kyrkokören välkomna med!

Föräldra-barncafé i Smedsbsy fre kl 9.30-11.

Högmässa i kyrkan kl 11 och i Smedsby fg kl 13 sö 10.9 med Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Missionsgruppen samlas må 11.9 kl 13.30 i rum Glöd i Smedsby fg. Bl.a. handarbete och kaffe står på programmet. Nya deltagare varmt välkomna med!

Föräldra-barncafé i Tölby on 13.9 kl 9.30-11.

Kör för alla träffas varannan vecka och sjunger i församlingshemmet. Ledare Ann-Christine Nordqvist-Källström. Alla välkomna med! Start on 13.9 kl 18.30.

Prosteriets pensionärsutfärd to 14.9 kl 11-16 på Alskathemmet. Dagens gäst är Ruth Vesterlund. Lunch, program, nattvardsmässa m.m.

Barnfamiljernas terminsstart i Smedsby fre 15.9 kl 9.30. Lilliputti-tåget, sångstund, lunch m.m.

Högmässa sö 17.9 kl 11 i kyrkan med Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

Föräldra-barncafé i Karperö on 20.9 kl 9.30-11.

Föräldra-barncafé i Smedsby fre 22.9 kl 9.30-11.

Pappa-barnträff lö 23.9 kl 9.30. Träff vid Alkula-gården för korvgrillning m.m.

Högmässa sö 24.9 kl 11 i kyrkan med Emilia Kontunen och Erica Nygård.

Mässa med alla sö 24.9 kl 13 i Malax kyrka.

Missionsgruppen samlas må 25.9 kl 13.30 i Glöd, Smedsby fg.

Föräldra-barncafé i Tölby on 27.9 kl 9.30-11.

Föräldra-barncafé i Smedsby fre 29.9 kl 9.30-11.

 

 

31.8.2023 09.37