Till nyhetslistan

Diakonvikarie sökes!

Diakonismycke.jpg

Sökes vikarie för diakon

I Korsholms församling söks vikarie under diakonens föräldraledighet. Tjänsten är heltid. Ansökningstiden är 24.2 – 31.3.2023 kl.10.00.

Behörighetskrav är examen enligt biskopsmötets beslut KFS 141, samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt nöjaktig förmåga att förstå det andra inhemska språket. Även sökande med lämplig arbetserfarenhet kan beaktas, trots att formell behörighet saknas.

Huvudsakligt ansvarsområde är hembesök, själavård, sorgearbete samt missionsansvar.

Dokumenterad god samarbetsförmåga är en merit.

Innehavaren av tjänsten inom diakonin bör vara konfirmerad medlem av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Avlöning enligt kravgrupp 502 jämte årsbundna tillägg.

Tillträde 01.04.2023 eller enligt överenskommelse. Prövotid 2 månader.

Ansökningar och cv sänds till kyrkoherdens e-post, mats.bjorklund@evl.fi.

Valet av tjänsteinnehavare vinner laga kraft sedan intyg över godtagbar hälsa samt utdrag ur straffregistret uppvisats.

Uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Mats Björklund, telefon 050 364 0938 eller 

e-post: mats.bjorklund@evl.fi.  

Mats Björklund, kyrkoherde

Mats Björklund
Mats Björklund
Kyrkoherde
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

22.2.2023 15.49