Till nyhetslistan

Vi söker diakonvikarie!

Diakonvikarie.jpg

Korsholms svenska församling söker vikarie för diakon (100 %)

Korsholms svenska församling lediganslår ett vikariat på diakontjänst på 100% tiden 3.3.2023 tills slutet av föräldraledigheten. Vikariatet är ledigt att sökas 23.1 – 6.2.2023, då ansökan skall vara Korsholms svenska församling tillhanda.

Behörighetskrav är examen enligt biskopsmötets beslut KFS 141, samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket, samt nöjaktig förmåga att förstå det andra inhemska språket.

Huvudsakligt ansvarsområde är hembesök, själavård och sorgearbete.

Vi förutsätter att sökande har intresse och förmåga att arbeta med konfirmander och att delta i skriftskolläger. Diakonen är också ansvarig för att hålla kontakten till närståendevårdarna, att arrangera födelsedagsfester för 80- och 85-åringar samt att även vara ansvarig för Alvar-programmet.

Dokumenterad god samarbetsförmåga är en merit.

Innehavaren av tjänsten inom diakonin bör vara konfirmerad medlem av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Avlöning enligt 100% kravgrupp 502 jämte årsbundna tillägg.

Tillträde 01.03.2023 eller enligt överenskommelse. Prövotid 4 månader.

Ansökningar jämte intyg och CV med referenser sänds till kyrkoherdens e-post: mats.bjorklund@evl.fi.

Valet av tjänsteinnehavare vinner laga kraft sedan intyg över godtagbar hälsa samt utdrag ur straffregistret uppvisats.

Uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Mats Björklund, telefon 050 364 0938

e-post: mats.bjorklund@evl.fi eller diakon Sandra Ek tel. 044 356 0530, e-post: sandra.ek@evl.fi

 

Församlingsrådet i Korsholms svenska församling genom

Mats Björklund, kyrkoherde

20.1.2023 10.43