Till nyhetslistan

Lediga platser i dagklubben!

barnfamiljfoto.jpg

Det finns plats i följande grupper:

 

Tisdagar och torsdagar

2-3 åringar kl. 9-11

4-5 åringar 12-15

 

För mera information, kontakta barnledarna Henna eller Sanna!

 

Henna: 044 712 9425 eller henna.lundstrom@evl.fi

Sanna: 044 356 0531 eller sanna.saarela@evl.fi

9.1.2023 12.58